Hyppää sisältöön

Yhteiskuntasopimuksen kaatuminen pettymys

Kemianteollisuus on pettynyt yhteiskuntasopimuksen kaatumiseen. Vientiteollisuuden kilpailukyvyn nopea parantaminen on tärkeää, ja yhteiskuntasopimus olisi toteutuessaan auttanut asiaa selvästi. Kolmikantaisen päätöksenteon epäonnistuminen koko Suomea koskevassa asiassa siirtää päätöksenteon painopistettä entistä enemmän hallitukselle ja toimialaliitoille.

Hallitusohjelman määrätietoinen toteuttaminen on nyt erityisen tärkeää. Suomen talouskehitys on ollut useita vuosia muuta euroaluetta heikompaa eivätkä ennusteet lupaa parempaa. Kansallisten päätösten lisäksi seuraavan työmarkkinakierroksen ratkaisuilla on suuri merkitys teollisuuden kilpailukyvylle.

”Yrityksissä tapahtuva paikallinen sopiminen työn tuottavuuteen liittyvistä asioista samoin kuin uusien kilpailukykyisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ovat olennaisia asioita Suomen kansantalouden elpymisen kannalta”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

”Vakaa ja ennustettava sopimusympäristö, vähintään kilpailijamaiden tasolla oleva kustannusrakenne, tuottavuuden jatkuva parantaminen sekä uusiin toimintatapoihin kannustava toimintakulttuuri ovat tärkeitä tekijöitä investointipäätösten yhteydessä. Suuri osa näistä asioista voidaan sopia kansallisella tasolla, ja näissä asioissa Suomen pitäisi olla muita maita parempi”, Timo Leppä jatkaa.

”Kemianteollisuus investoi Suomeen vuositasolla noin miljardi euroa, se on toistaiseksi säilyttänyt pääomatasonsa ja työpaikkansa. Kuluvana vuonna sekä alan vienti että liikevaihto ovat kuitenkin laskeneet merkittävästi. Vain kilpailukyvyn ja investointien kautta työpaikat ja tuotanto säilyvät Suomessa”, Timo Leppä jatkaa. 

Lisätiedot

Kemianteollisuus ry

Timo Leppä, toimitusjohtaja, timo.leppa(at)kemianteollisuus.fi, puh. 050 301 6800.

Pekka Hotti, työmarkkinajohtaja, pekka.hotti(at)kemianteollisuus.fi, puh. 040 722 6151

Kemia – osa hyvää elämää

kemianteollisuus.fi

Twitter: @Kemianteollisuu

Slideshare:www.slideshare.net/Kemianteollisuusry

Linkedin:http://linkd.in/1g4vUbs

Tilaa uutiskirje:http://bit.ly/1Mk0cTq 

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on lähes neljännes. Kemianteollisuuden liikevaihto on 25 miljardia ja se työllistää Suomessa suoraan 34 000 henkilöä.