Hyppää sisältöön

Vuoden 2012 Kemian tekniikan palkinto myönnettiin TkT Pia Saarelle biojalostamoihin liittyvien erotusprosessien tutkimuksista.

Kemiallisteknillinen yhdistys – Kemistekniska Föreningen r.y. jakoi kokouksessaan 13.11.2012 Kemian tekniikan palkinnon ansiokkaasta väitöskirjasta. Palkinnon sai TkT Pia Saari väitöskirjasta an Industrial Scale Chromatographic Separation of Valuable Compounds from Biomass Hydrolysates and Side Streams. Arvokkaiden komponenttien erottaminen kromatografisesti teollisessa mittakaavassa biomassahydrolysaateista ja sivuvirroista.

Työ käsittelee uusiutuvien raaka-aineiden teollista hyödyntämistä. tavoitteena erottaa arvokkaita komponentteja, mm. erikoissokereita, joilla on käyttöä elintarvike-, lääke- ja kosmetiikka­teol­li­suudessa.

Palkinnon perusteluissa todettiin, että työssä on merkittävää soveltavaa ja teoreettista tutkimusta. Sen puitteissa on kehitetty uusia teollisen mittakaavan kromatografiaprosesseja sekä toisaalta luotu tieteellistä perustietoa, kuten mitattu erotusten suunnittelussa tarvittavia tasapainoja sekä selvitetty erotusten teoreettisia perusteita.

Lisäksi on ensimmäistä kertaa luotu kromatografiaerotuksille suunnittelusääntöjä, joita voidaan käyttää uusien kromatografiaprosessien kehittämisessä.

Väitöskirja on julkaistu Aalto yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulussa v. 2011 Tehdassuunnittelun alalla. Työ on tehty yhteistyössä Danisco Oyj:n ja Aalto-yliopiston kanssa.

Työtä on rahoittanut Suomen Akatemian SusEn Kestävä energia -ohjelman projekti Second generation biorefineries, jossa on ollut mukana useita Aalto-yliopiston tutkijaryhmiä.