Hyppää sisältöön

VTT mukana biokaasun tuotannon tehostamisessa

VTT koordinoi kansainvälistä hanketta, jossa optimoidaan orgaanisten jätteiden mädätysprosessia ja sen hallintaa. Kaksivuotisella hankkeella edistetää vihreää taloutta sekä pyritään vähentämään ympäristövaikutuksia.

Hankkeessa rakennetaan prototyyppi järjestelmästä, jonka avulla biokaasun ja haihtuvien rasvahappojen tuotannon mädätysprosessia voidaan hallita tehokkaammin. Hankeessa on mukana kumppaneita Alankomaista, Espanjasta ja Ranskasta.

Jätteiden mädätysprosessissa voidaan tuottaa biokaasua tai haihtuvia rasvahappoja, jotka ovat prosessituotteena arvokkaampia kuin biokaasu. Haihtuvia rasvahappoja muuntamalla saadaan aikaan raaka-aineita, joilla voidaan tuottaa öljyä korvaavia biopohjaisia tuotteita, kuten biomuoveja. Biokaasulla voidaan korvata fossiilista energiaa ja pienentää päästöjä.

Lisätietoja

www.vtt.fi