Hyppää sisältöön

VTT: Maatilojen biokaasusta proteiinirehua ja biomuovia

VTT:n kehittämällä menetelmällä voidaan vähentää päästöjä, lisätä biokaasun hyödyntämistä ja parantaa proteiiniomavaraisuutta. Menetelmällä voidaan pienetkin metaania sisältävät biokaasulähteet muuntaa eläinrehun tai biomuovin raaka-aineiksi maatiloilla, kaatopaikoilla ja jätevedenpuhdistamoilla.

Metaanipitoista biokaasua syntyy maatiloilla, kaatopaikoilla ja jätevedenpuhdistamoilla, biologisen materiaalin mädätessä hapettomassa tilassa. Biologisen materiaalin jalostaminen biometaaniksi on tähän asti kannattanut vain suurimmissa biokaasua tuottavissa paikoissa. Pienet biokaasulähteet, kuten maatilat, ovat toistaiseksi jääneet hyödyntämättä.

VTT:n kehittämällä menetelmällä voidaan vähentää päästöjä, lisätä biokaasun hyödyntämistä ja parantaa proteiiniomavaraisuutta. Menetelmä perustuu metanotrofi-bakteerien kykyyn kasvaa metaanin avulla kaasufermentorin hapellisissa olosuhteissa.

Prosessissa jätteen mätänemisessä syntyvä metaanikaasu ohjataan kaasufermentoriin. Mikrobeja sisältävä kasvatusliuos ja metaanikaasu kiertävät kaasufermentorin putkistossa, jossa syntyy yksisoluproteiinibiomassaa. Sen proteiinipitoisuus on noin 60 %. Solumassa suodatetaan, pastöroidaan ja lopuksi kuivataan. 

VTT:n kehittämä menetelmä edellyttää vielä tuottonopeuden parantamista, mikä kestänee pari vuotta. Myös proteiinijakeen soveltuvuutta seosrehuruokinnan komponentiksi on testattava lisää. Aikaisempien tutkimusten perusteella mikro-organismien avulla tuotetuilla yksisoluproteiineilla voidaan korvata elintarvikkeissa ja rehussa esimerkiksi lihaa, soijaa, munanvalkuaista ja kalaa.

Lue lisää VTT:n tiedotteessa. 

 

(Valokuva: VTT)