Hyppää sisältöön

VTT: Kiertotaloudesta Suomelle arvioitua suuremmat hyödyt

Kiertotalouden taloudelliset hyödyt Suomelle ovat jopa suuremmat kuin tähän asti on arvioitu. Toimiva kiertotalous vaikuttaa kestävällä tavalla niin bruttokansantuotteeseen kuin työllisyyteenkin, ilmenee VTT: n tutkimushankkeen loppuraportista.

Kiertotalouden myönteisten vaikutusten potentiaali on Suomessa selvästi suurempi kuin on aiemmin arvioitu. Uuden tiedon ja jo tehtyjen selvitysten valossa kiertotalouden arvioidaan tuottavan bruttokansantuotteelle kasvua noin 3 miljardin euron verran vuoteen 2030 mennessä.  

Kiertotaloudessa avainasemassa ovat tuotesuunnittelu sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminta. Niitä tarvitaan yhteiskunnan kaikilla tasoilla. VTT:n raportissa korostetaan, että kiertotalouteen siirtymisessä on lopulta kyse arvomaailman muutoksesta koko yhteiskunnassa.

Lue tiedote VTT:n kotisivulla (linkki loppuraporttiin). 

Kemia on bio- ja kiertotalouden mahdollistaja. Kemianteollisuuden mielestä biotaloutta kehitetään Suomessa tehokkaimmin laaja-alaisella, toimialat ylittävällä yhteistyöllä. Lue lisää, kuinka kemia mahdollistaa bio- ja kiertotalouden.