Hyppää sisältöön

VTT ja Aalto-yliopisto etsivät keinoja pajubiomassan hyödyntämiseen

VTT:n ja Aalto-yliopiston yhteinen tutkimushanke selvitti, miten pajun biomassaa voi hyödyntää nykyistä tehokkaammin. Tulokset ovat erittäin lupaavia.

Ympäristöystävällisten kemikaalien ja uusiutuvien polttoaineiden kasviperäisille raaka-aineille on maailmanlaajuisesti jatkuvasti kasvava kysyntä. Niillä vähennetään hiilidioksidipäästöjä, korvataan öljypohjaisia komponentteja ja tuottetaan uusiutuvaa energiaa.

VTT:n ja Aalto-yliopiston yhteisessä hankkeessa selvisi, että  paju soveltuu hyvin sokerin lähteeksi etanolin tuotannossa. Etanoliprosessin sivutuotteena muodostuvat ligniinijakeet ja pajun kuoren kuidut ja yhdisteet soveltuvat ympäristöystävällisten kemikaalien ja biopohjaisten materiaalien valmistamiseen.

Vaikka paju on nopeakasvuista, on sitä toistaiseksi hyödynnetty teollisuuden raaka-aineena vasta vähän. Pajussa on runsaasti potentiaalia. Sitä voidaan esimerkiksi kasvattaa tulvaherkillä ja niukkaravinteisilla, metsä- ja peltoviljelyyn soveltumattomilla mailla. 

Pajubiomassan rakenteen hallittu purkaminen -projekti käynnistyi 1.8.2014 ja päättyi 31.12.2015. 

Lue lisää VTT:n tiedotteessa. 

Lisätietoja

VTT 

Aalto-yliopisto