Hyppää sisältöön

Virtuaalinen tiedeTET sai innostuneen vastaanoton

Syyskuussa 2014 käynnistynyt virtuaalinen tiedeTET –pilotti on menestyksekkäästi saatettu päätökseen. Kemianteollisuudesta TiedeTET:iin osallistuivat mentoreina Neste Oil Oyj ja Orion Oyj.

Virtuaalinen tiedeTET on Taloudellisen tiedotustoimiston koordinoima työelämään tutustumismuoto yläkoululaisille. Se mahdollistaa tiedealaan tutustumisen kotoa tai koulusta käsin yhden viikon ajan. Nuorten työskentelyä ohjaavat tieteen ammattilaiset.

Palvelua pilotoitiin syksyllä 2014, ja siihen osallistui 40 yläkoululaista kuudestatoista oppilaitoksesta, ja sekä opiskelijat että ohjaajat kokivat sen motivoivana tapana tutustua tieteen tekemiseen ja kannustaa nuoria tiedealoille.

Nuoret kommentoivat TET –viikkoaan mm. näin: ”Huomasin miten mukavia mentorit olivat ja heiltä sai helposti pyydettyä apua.” ”Ainutlaatuinen ja erittäin monipuolinen. Sain aivan uutta kuvaa tiedealasta, mitä ennen en ole tullut edes ajatelleeksi.”

Lisää osallistujien tunnelmia löytyy täältä.

Virtuaalisesta tiedeTET –konseptista kerrotaan tarkemmin Opetin.fi –sivustolla.

Lisätiedot:

Anni Siltanen, Kemianteollisuus ry, anni.siltanen(at)kemianteollisuus.fi, puh. 044 562 5991

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin neljännes. Kemianteollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 34 000 henkilöä.