Hyppää sisältöön

Virtuaalinen biojalostamo opetuksen tueksi

Aalto-yliopiston opiskelijat ovat suunnitelleet kesätyönään biojalostamon Second life -virtuaalimaailmaan. Digitaalisessa oppimisympäristössä voidaan toteuttaa harjoituksia, jotka olisivat muuten liian kalliita tai suuria normaalissa laboratoriossa tehtäviksi. Oikean biotekniikkalaboratorion hinta liikkuu miljoonissa euroissa.

Biojalostamo 3D:ssä kasvatetaan leviä fotobioreaktorissa, jonka päämääränä on saada kaupallisesti arvokkaita rasvahappoja. Virtuaaliympäristössä opiskelijoiden liikkumista seurataan keräämällä dataa opintojen etenemisestä, helpottaen oppimisen arviointia sekä kokonaisuuksien ymmärtämistä.

Edelliseen Second Life –virtuaalilaboratorioon verrattuna biojalostamo muodostaa laajemman kokonaisuuden, sillä oppimisessa otetaan huomioon kemian lisäksi insinööriosaamista, biotieteitä sekä kaupallisia näkökulmia. Biojalostamon saaminen kannattavaksi ei ole helppoa, mutta jonka haasteita on kustannustehokkaampaa ratkoa  virtuaalimaailmassa.

mpäristö on tarkoitus ottaa käyttöön ensi keväänä rahoituksesta riippuen. Biojalostamo 3D:n suunnittelussa on ollut mukana monen alan osaajia . Suurimman työn ovat tehneet Paulus Artimo, Jenni Seppänen ja Sonja Palomäki.

Lisätietoja

Aalto yliopisto – Kemian tekniikan korkeakoulu