Hyppää sisältöön

Vientiteollisuusalojen ammatillista koulutusta uudistetaan

Vientiteollisuuden liitot ja Opetushallitus ovat nostaneet vientiteollisuusalojen ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuuden kehittämiskohteeksi ja vahvasti agendalleen. Valtakunnallisessa kehittämishankkeessa on jo aloitettu merkittäviä uudistuksia eri puolilla Suomea.

Vientiteollisuus on Suomelle merkittävä hyvinvoinnin turvaaja ja työllistäjä. Kokonaisuudessaan vientiteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti lähes miljoona suomalaista. Osaava henkilöstö on yksi yritysten tärkeimmistä kilpailukykytekijöistä, siksi tulevaisuuden ammattiosaajien tietojen ja taitojen on vastattava muuttuvia osaamistarpeita.

Kehittämishankkeen tavoitteena on saada vientiteollisuuden yritysten näkemys ammattiosaajatarpeista, koulutuksen sisältötarpeista ja laadusta koulutuksenjärjestäjien ja kuntapäättäjien tiedoksi.

Uudet oppimisympäristöt ylittävät organisaatiorajat

Koulutuksenjärjestäjät ovat kehittäneet ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyttä yhdessä yritysten kanssa. Mukana on ollut yli kymmenen koulutuksen järjestäjää ja yli sata vientiteollisuuden yritystä. Kehittämistyötä on tehty vetovoiman, työssä oppimisen, koulutussisältöjen, opettajien ja koulun johdon työelämäkontaktien vahvistamiseksi.

Parhaimmillaan yhteistyö näkyy oppimisympäristöissä, joissa erilaiset opiskelusisällöt muodostavat laajoja työtehtäväkokonaisuuksia. Yritykset ovat mukana kehittämässä opetusta antamalla erilaisia käytännön tehtäviä opiskelijoille työpaikalla ja / tai oppilaitoksessa.

Vahvan ja toimivan yrityselämäyhteistyön tuloksena on tehty mm. yhteisiä kone- ja laitehankintoja. Näistä hyötyvät kaikki osapuolet; opiskelijat, opettajat, oppilaitos ja yritykset.

Kehittämishankkeen jatkovaiheessa ovat mukana: Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (Yrkesakademin), Tampereen kaupunki (Tredu), Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä (Novida) ja Vaasan kaupunki (Vaasan ammattiopisto).

Ammatillista koulutusta kehitettävä kokonaisuutena

Suomelle elintärkeän vientiteollisuuden uudistuminen; uudet teknologiat sekä yritysten uudet ansaintamallit muuttavat valmistavan teollisuuden ammattitaitovaatimuksia. Ammatillista koulutusta on kehitettävä kokonaisuutena, ja myös rahoitusta ja järjestäjäverkkoa on uudistettava vientiteollisuuden tarpeet huomioiden.

 – Jotta osaaminen vauhdittaisi kasvua ja parantaisi työllistymistä, oppilaitosten ja yritysten yhteistyö on ymmärrettävä oleelliseksi osaksi koulutuksen laatua, painottaa johtaja Mervi Karikorpi Teknologiateollisuudesta.

 – Biotalous, cleantech ja digitalisaatio ovat tärkeitä kasvumahdollisuuksia vientiteollisuuden yrityksille. Niihin liittyvät ammattitaitovalmiudet edellyttävät koulutuksen sisältöjen kehittämistä niin ammatillisissa oppilaitoksissa kuin korkeakouluissa. Ammattiosaajien tarve kasvaa erityisesti kansainvälistyvissä pk-yrityksissä, Karikorpi jatkaa. 

 – Huolenamme on, että koulutuksen väistämättömiä leikkauksia tehtäessä volyymiltään pienet mutta kansantaloudellisesti tärkeät koulutusalat – kuten prosessiteollisuuden perustutkinto – joutuvat leikkausuhan alle. Toivomme, että nyt käynnissä olevassa ohjelmassa yritysten henkilöstö- ja osaamistarpeet ja teollisuusalojen koulutuksen tarve välittyvät myös oppilaitosten ja niiden ylläpitäjien johtoon, korostaa johtaja Riitta Juvonen Kemianteollisuudesta.

 – Metsäteollisuuden viimeaikaiset investoinnit kasvattavat työvoiman tarvetta. Lisäksi alalta eläköityy noin kolmannes työntekijöistä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Yhdistämällä joustavia opintopolkuja saataisiin työelämään valmiimpia ammattilaisia, jatkaa asiantuntija Anne Kettunen Metsäteollisuudesta.

 Kemian-, Metsä- ja Teknologiateollisuus tukevat jäsenyritystensä työtä oppilaitosten kanssa.  Vientialojen ammattiopinnot eivät tällä hetkellä houkuttele tarpeeksi nuoria, vaikka koulutuksesta työllistytään hyvin. Kehittämällä yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä parannetaan koulutuksen laatua. Näin lisätään myös koulutuksen vetovoimaa.

Lisätietoja:

Riitta Juvonen, johtaja, Osaaminen ja koulutus, Kemianteollisuus ry
040 515 7107, riitta.juvonen(a)kemianteollisuus.fi

Mervi Karikorpi, johtaja, Innovaatioympäristö ja uudistuminen, Teknologiateollisuus ry
040 741 9801, mervi.karikorpi(a)teknologiateollisuus.fi

Anne Kettunen, koulutuspoliittinen asiantuntija, Koulutus ja osaaminen, Metsäteollisuus ry
040 833 2288, anne.kettunen(a)forestindustries.fi