Hyppää sisältöön

Vientiteollisuus: Teollisuuden toimintaedellytysten parantamiseen saatava lisää vauhtia

Kemianteollisuus, Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus pitävät tervetulleena tänään julkistettua Työ- ja elinkeinoministeriön selvitystä siitä, miten teollisuuden kilpailukykyä tulisi parantaa Suomessa. Liitot kuitenkin muistuttavat, että strategioiden laadinnasta olisi nyt ripeästi siirryttävä toimeenpanemaan niissä esitettyjä keinoja teollisuuden toimintaedellytysten parantamiseksi.

Raportti toteaa, että teollisuuspolitiikan tavoitteeksi tulee ottaa kestävän talouskasvun tukeminen. Suurimmat kasvumahdollisuudet ovat innovaatiovetoisilla ja luontaisten raaka-aineresurssien hyödyntämiseen liittyvillä toimialoilla eli cleantechissä, bio- ja luonnonvarataloudessa sekä digitalisaatiossa ja uusissa tuotantoteknologioissa.

”Kemianteollisuus on yksi harvoista toimialoista, joka on kyennyt kasvuun viime vuosikymmenen aikana. Useat globaalit haasteet edellyttävät kemian alan osaamista ja kaikki yhteiskunnan sektorit tarvitsevat kemiaa. Kemia on myös biotalouden mahdollistaja. Kilpailukyvyn kannalta on olennaista pitää huolta kemian ja kemian tekniikan osaamisesta sekä siihen liittyvän innovaatiojärjestelmän toimivuudesta. Elinvoimainen teollisuus tuo kasvua myös palveluihin”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

”Runsaiden metsävarojemme hyödyntäminen luo biotaloudelle merkittäviä uusia kasvumahdollisuuksia. Samalla on huolehdittava siitä, että olemassa oleva teollisuus on kilpailukykyistä. Metsäteollisuus kaavailee mittavia investointeja Suomeen. Koska investoinnit tehdään vuosikymmeniksi, on teollisuuspolitiikan ja lainsäädännön on oltava johdonmukaista ja ennustettavaa. Suuret investoinnit lisäävät puun kysyntää, ja puumarkkinoiden toimivuutta tulee parantaa raaka-aineen tarjonnan lisäämiseksi”,
sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

”Cleantech ja digitalisaatio koskettavat horisontaalisesti kaikkia aloja. Suomella on luontaisia edellytyksiä olla johtava maa esimerkiksi energiatehokkuudessa, teollisessa internetissä ja datan tallennusliiketoiminnassa. Teollisuus- ja koulutuspoliittisten linjausten on omalta osaltaan rakennettava kasvualustaa uusille liiketoiminnoille näillä alueilla”, painottaa Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jorma Turunen.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Timo Leppä, Kemianteollisuus ry, puh. 050 301 6800

Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry, puh. (09) 132 6600

Toimitusjohtaja Jorma Turunen, Teknologiateollisuus ry, puh. 0500 445 444

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 28.5.2014 

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta (pdf)