Hyppää sisältöön

Vientiteollisuus: budjettiriihestä kilpailukykyä ja kasvua

Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry edellyttävät hallituksen budjettiriihestä kilpailukykyä parantavia toimia. Heikossa taloudellisessa tilanteessa teollisuutta koskevien päätösten on oltava ennustettavia ja pitkäjänteisiä.

”Hallituksen on pidettävä kiinni lupauksestaan olla lisäämättä teollisuuden kustannuksia ja säätelyä. Kevään kehysriihessä päätetyt veronkorotukset raskaan liikenteen ja lämmön tuotannon polttoaineisiin kasvattavat jälleen kustannuksia. Logistiikkakustannusten verokuormaa ja teollisuuden energiaverotusta ei pidä enää kasvattaa”, toteaa Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

Kilpailukykysopimuksen mukaiset veronalennukset on otettava käyttöön. Työmarkkinoiden joustavuutta ja työn tuottavuutta on parannettava edelleen. Kilpailukykyinen teollisuus työllistää ja kehittää uutta jo olemassa olevan liiketoiminnan rinnalle.

 ”Tutkimusrahoitukseen ja ammatilliseen sekä korkea-asteen koulutukseen ei saa enää kohdistaa lisäleikkauksia. Kevään kehysriihen päätös toteuttaa päästökauppakompensaatio puolitettuna oli oikeansuuntainen, mutta ei riittävä”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

”Hallituksen tulee kaikin mahdollisin keinoin edistää yritysten investointeja ja tuottavuutta. Yritysverotusta on uudistettava niin, että kannusteet investoinneille ja tuotekehitykselle paranevat olennaisesti nykyisestä”, muistuttaa Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen.  

 

 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry, puh. (09) 132 6600
Toimitusjohtaja Timo Leppä, Kemianteollisuus ry, puh. 050 301 6800
Toimitusjohtaja Jorma Turunen, Teknologiateollisuus ry, puh. 0500 445 444