Hyppää sisältöön

Vientiteollisuuden työnjohtokoulutus on tärkeä vakiinnuttaa

Viite: Teknologiateollisuuden esitys opetus- ja kulttuuriministeriölle ja opetushallitukselle 16.4.2014

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti vuoden 2009 lopulla työnjohtokoulutuskokeilun, jossa vientiteollisuuden aloista oli mukana kone- ja metalliala. Kuten Teknologiateollisuuden teille toimittamasta lausunnosta (ks. viite) ilmenee, alalla on oltu tyytyväisiä kokeiluun ja toivotaan koulutuksen vakiinnuttamista viivytyksettä.

Myös kemianteollisuudessa työnjohtokoulutukselle on jatkuvaa tarvetta. Yritykset ovat hankkineet työnjohto-osaamista erilaisten väylien kautta hyödyntäen mm. oman alan tai tekniikan erikoisammattitutkintoja tai palkkaamalla AMK-insinöörejä työnjohtotehtäviin. Ongelmaksi on kuitenkin koettu selkeän työnjohtokoulutusväylän puuttuminen.

Työnjohtokoulutuskokeilun loppuvaiheessa myös kemian- ja metsäteollisuuden aloille tarjoutui mahdollisuus olla mukana kokeilussa osana kone- ja metallialan työnjohtokoulutusta. Kokeiluaika jäi valitettavasti melko lyhyeksi. Pidämme kuitenkin tärkeänä, että kokeilussa saatujen kokemusten pohjalta vientiteollisuuden aloille soveltuva työnjohtokoulutus erikoisammattitutkintona vakiinnutetaan.  

Kuten Teknologiateollisuus toteaa, koulutus voidaan rakentaa siten, että tutkinto ja sen osat palvelevat useita vientiteollisuuden aloja. Kokeiluohjelman laajennuksen yhteydessä kone- ja metallialan tutkinnon perusteisiin lisättiin kemian- ja metsäteollisuuden tarpeista nousevia osaamisia.  Tämä tarjoaa hyvän pohjan kemianteollisuuden tarpeita vastaavan työnjohtokoulutuksen vakiinnuttamiselle ja perusteiden laadinnalle. 

Edellä todettuun viitaten kannatamme Teknologiateollisuuden lausunnossa esitettyjä näkemyksiä työnjohtokoulutuksen vakiinnuttamisesta. Osallistumme mielellämme hankkeen jatkovalmisteluun.

Ystävällisin terveisin
Kemianteolisuus ry
Riitta Juvonen
Johtaja, Osaaminen ja koulutus