Hyppää sisältöön

Vientiteollisuuden työllistämisohjelma tulevalle hallitukselle

Tulevan hallituksen keskeinen tehtävä on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin ja huolehtia siitä, että Suomessa riittää töitä myös jatkossa. Vientiteollisuus työllistää tällä hetkellä 1,1 miljoonaa suomalaista suoraan ja välillisesti.

Vientiteollisuuden työnantajaliitot Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry esittävät hallitusohjelmaneuvottelijoille neljän kohdan työllisyysohjelman, joka tukee alan yritysten työllistämiskykyä ja joiden avulla voimme varmistaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjan.

1 Varmistetaan, että Suomi tarjoaa kansainvälisesti kilpailukykyisen toimintaympäristön

 • Suomi ei saa omilla toimillaan heikentää teollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä: jotta teollisuus voi työllistää Suomessa, työn tai tuotannon kustannukset eivät voi olla kilpailijamaita kovemmat.
 • On tutkitusti globaali ekoteko pitää teollinen tuotanto Suomessa. Päästöjen ulkoistaminen raskaampien ympäristövaikutusten maihin ei ratkaise globaalia ilmasto-ongelmaa.
 • Sähkön käyttö tulee lisääntymään. Energiajärjestelmää tulee kehittää vähäpäästöiseen, toimintavarmaan ja hinnaltaan kilpailukykyiseen suuntaan. Teollisuuden sähkövero on syytä laskea EU-minimiin. Vientiteollisuuden kuljetusten kilpailukyky ja toimivuus pitää turvata. Kehitetään edelleen kaavoitusta ja luvituksen sujuvuutta.

 

2 Uudistuvat työmarkkinat edistävät vahvaa työllisyyttä

 • Palkka- ja työehtoratkaisut syntyvät toimialaliittojen neuvotteluissa. Vientivetoisuus ja yrityskohtaisuuden lisääminen edesauttavat yritysten menestymistä kansainvälisessä kilpailussa ja ovat siten olennaisia edellytyksiä työllisyydelle ja hyvinvoinnin rahoittamiselle. Hallituksen tuloverolinjauksia ei tule kytkeä palkkaratkaisuihin.
 • Kaikkien kolmikantaisesti valmisteltavien työelämähankkeiden sekä sotu-uudistuksen tavoitteeksi asetetaan työllisyysasteen kunnianhimoinen nostaminen. Perhevapaauudistus kannustaa osaltaan työllistymiseen.
 • Työrauhalainsäädäntö tuodaan nykyaikaan. Asetetaan tavoitteeksi häiriöttömät työmarkkinat ja turvataan työrauha työehtosopimusten voimassa ollessa. Häiriöttömät työmarkkinat parantavat maakuvaa, edistävät kilpailukykyä ja lisäävät halukkuutta investoida Suomeen.

 

3 Huolehditaan siitä, että Suomessa on monipuolisesti osaavia tekijöitä

 • Mahdollistetaan elinikäinen oppiminen koko työikäisen väestön pitämiseksi töissä.
 • Käynnistetään laajoja muunto- ja lisäkoulutusohjelmia julkisen sektorin ja elinkeinoelämän yhteistyönä.
 • Tehdään korkeakouluverkostostamme kansainvälisesti kilpailukykyinen.
 • Onnistutaan ammatillisen koulutuksen reformissa.
 • Työperäisen maahanmuuton luvituksen pitää olla sujuvaa ja ripeää. Pidetään ulkomaalaiset osaajat Suomessa.
 • Perusopetuksen tulee tarjota vahva pohja tulevaisuuden haasteille.

 

4 Pidetään Suomi kehityksen kärjessä

 • Tehdään Suomesta maailman houkuttelevin kokeilu- ja innovaatioympäristö
 • Laaditaan yli vaalikausien ulottuva suunnitelma julkisen TKI-rahoituksen nostamisesta. Ohjataan julkista innovaatiorahoitusta yritysvetoisiin innovaatiokeskittymiin, ekosysteemeihin ja kumppanuuksiin.
 • Vauhditetaan yritysten TKI-toimintaa korkean osaamisen ja toimivan yhteiskunnan kautta.
 • Varmistetaan, että osaamme hyödyntää digitalisaation, robotisaation ja tekoälyn täysimääräisesti.
 • Teollisuudessa uusi syntyy usein olemassa olevan yhteyteen. TKI-toiminnassakin on tärkeää, että yritysten toimintaympäristö on kansainvälisesti kilpailukykyinen olemassa olevan liiketoiminnan kannalta.

 

 

 

                                                                       

Mika Aalto                                             Timo Jaatinen                                     Jaakko Hirvola  
toimitusjohtaja,                                      toimitusjohtaja,                                    toimitusjohtaja,
Kemianteollisuus ry                                Metsäteollisuus ry                              Teknologiateollisuus ry