Hyppää sisältöön

Vientiteollisuuden terveiset budjettiriiheen: Budjetti tukemaan kasvua ja työllisyyttä

Kemianteollisuus, Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus muistuttavat, että tiukka talous ei saa estää kehittämispanostuksia osaamiseen ja uudistumiseen. Kilpailukykyinen Suomi kasvaa ja työllistää. Hallituksen on pidettävä kiinni lupauksestaan olla lisäämättä teollisuuden kustannuksia ja säätelyä.

Suomen tila on heikko. Hallitus tekee talousarviotaan tilanteessa, jossa talous ei ole kasvanut moneen vuoteen. Suhdanteesta ei ole odotettavissa pelastajaa ja rakenneongelmat odottavat ratkaisuaan. Julkinen talous on alijäämäinen jo seitsemättä vuotta peräkkäin.

Vientiteollisuus perää toimia tukemaan Suomen kilpailukykyä, kasvua ja työllisyyttä. Suomi tarvitsee tulonlähteitä eli menestyviä yrityksiä.

Hallituksen tehtävä ei ole helppo. Yhteiskuntasopimuksen kariutuminen oli vientiteollisuudelle suuri pettymys. Sillä tavoiteltu viiden prosentin tuottavuusloikka on nyt saatava muuta kautta.

Samalla kun pidetään huolta Suomen julkisen talouden kestävyydestä, on hallituksen kärkihankkeilla näytettävä suuntaa paremmalle huomiselle. Niihin latautuu paljon odotuksia.

 

Digitaalisuus vie kehitystä

Digitaalisuus leviää kaikille toimialoille. Se on kasvun moottori vuosia eteenpäin.

– Olemme iloisia, että digitalisaatio on merkittävässä roolissa hallituksen kärkihankkeissa. Tätä mahdollisuutta Suomi ei saa menettää, painottaa Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen.

– Tekesin rahoitus on pienentynyt jo aikaisemmin ja tämä suunta jatkuu. Tämä on lyhytnäköistä ja valitettavaa, sillä Tekes on ollut teollisuudelle hyvä kumppani. Tekesin ja yliopistojen yhteistyö uuden synnyttämisessä on tärkeää, toteaa Turunen.

 

Energiaa edullisesti ja varmasti

Suomella on mahdollisuus toimia biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen edelläkävijänä.

– Teollisuus tarvitsee energiaa toimitusvarmasti ja kilpailukykyiseen hintaan. Pärjätäksemme kansainvälisessä kilpailussa on hallitusohjelmaan kirjattu päästökauppakompensaatio otettava käyttöön nopeasti EU:n salliman maksimin mukaisena, toteaa Metsäteollisuuden toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

– On myönteistä, että infrahankkeisiin ja biotalouteen panostetaan. Toimenpiteet on kohdistettava niin, että puun tarjonta lisääntyy ja logistisia pullonkauloja saadaan purettua, painottaa Jaatinen.

 

Kiertotalous on tulevaisuutta

Kiertotalouden läpimurto on käsillä ja sen pelisääntöjä rakennetaan parhaillaan.

– Kiertotaloudessa on paljon mahdollisuuksia suomalaiselle teollisuudelle, toteaa Kemianteollisuuden toimitusjohtaja Timo Leppä.

Uusiutuvat nestemäiset ja kaasumaiset liikennepolttoaineet, biopohjaisista raaka-aineista kehitetyt kemian tuotteet sekä jätevirtojen hyötykäytön lisääminen ovat esimerkkejä suomalaisesta osaamisesta.

– Uusiin ratkaisuihin voidaan kannustaa myös lupakäytäntöjä yksinkertaistamalla. Sääntelyä voidaan sujuvoittaa esimerkiksi siten, että kaikkien isojen teollisten hankkeiden osalta otetaan käyttöön lupaprosessien kiirehtimismenettely ja rutiininomaisia lupa-asioita siirrettään ilmoitusmenettelyyn, ehdottaa Leppä.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry, puh. (09) 132 6600
Toimitusjohtaja Timo Leppä, Kemianteollisuus ry, puh. 050 301 6800
Toimitusjohtaja Jorma Turunen, Teknologiateollisuus ry, puh. 0500 445 444