Hyppää sisältöön

Vientiteollisuuden puheenjohtajat: SAK:n toiminta ei palvele Suomen ja suomalaisten etua – ”Neuvotteluissa sovitun työrauhan merkitys näyttää olevan hyvin pieni”

Suomen suurimpien vientiliittojen Teknologiateollisuuden, Metsäteollisuuden ja Kemianteollisuuden hallitusten puheenjohtajat kantavat kasvavaa huolta poliittisten lakkojen vaikutuksista investointeihin, kansantalouteen sekä suomalaisten yhteishenkeen ja luottamukseen lähivuosina. Ammattiyhdistysliike murentaa toimillaan työrauhan arvon työntekijä- ja työnantajapuolen keskinäisessä vuorovaikutuksessa.

Jo kuukausia jatkuneen poliittisen lakkoilun vaikutukset Suomen kansantalouteen ja suomalaisten yhteishenkeen sekä luottamukseen ovat jo merkittävät, toteavat Teknologiateollisuuden, Metsäteollisuuden ja Kemianteollisuuden hallitusten puheenjohtajat Jaakko Eskola, Tapio Korpeinen ja Markku Korvenranta.

Työnantajien ja palkansaajaliikkeen väliselle työmarkkinatoiminnan jatkuvuudelle on keskeistä, että se elää nykyajassa ja toimii kaikkia osapuolia hyödyttävien pelisääntöjen mukaisesti.

– Työnantajien sopiessa ammattiliittojen kanssa työehdoista on keskeisenä kauppatavarana ollut aina työrauha. Kuluva talvi on osoittanut, että sen arvo näyttää olevan niille hyvin pieni.

SAK ilmoitti keskiviikkona uusista lakkotoimista, jotka yhdistettynä aiempiin ovat ennennäkemättömän rajuja. Poliittisilla lakoilla on aiheutettu jo yli miljardin tappiot yhteiskunnalle, mutta vahinkojen todellinen suuruusluokka selviää kunnolla vasta pitkällä aikavälillä.

Kun lakot kohdistuvat jälleen kerran laajasti vientiteollisuuteen, iskevät ne voimalla viennistä elävään suomalaiseen yhteiskuntaan. Näillä toimilla on laajat vaikutuksen meidän kaikkien suomalaisten arkeen ja hyvinvointiin.

– Lakot pahentavat Suomen julkisen talouden jyrkkää alamäkeä. Lakot kestävät viikkoja tai nyt jo kuukausia, mutta niiden jälkiä korjataan vuosia. Globaalille kilpailulle alttiin vientiteollisuuden ja talouden tulee saada uudistua maailman murrosten mukana. Maksamme isoa laskua menetettynä hyvinvointina, jos emme uudistu. Vain yhteistyöllä ja kehittämällä uusia toimintamalleja ja ratkaisuja luomme edellytyksen Suomen pitkäntähtäimen kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille, toteaa Kemianteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Markku Korvenranta.

– Jatkuvien lakkojen takia Suomi alkaa näyttää erittäin epähoukuttelevalta investointiympäristöltä. Isot teollisuusinvestoinnit ja investointiaikeet uhkaavat karata muihin maihin. Kansantaloudelliset tappiot ja yhteiskunnalliset vaikutukset ovat kauaskantoisia, sanoo Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Tapio Korpeinen.

– Kun lakkojen vaikutus bruttokansantuotteeseen ylittää miljardin, alkaa sen vaikutus tämän vuoden kasvuun ja kansantalouteen olla jo merkittävä. Poliittisten lakkojen vuoksi Suomella on entistä suurempi uhka joutua EU:n liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn kohteeksi. Julkisen talouden sopeuttamistarve uhkaa silloin kasvaa entisestään, sanoo Teknologiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola.

Vientiteollisuus tuo Suomeen 1,2 miljoonaa työpaikkaa ja vuosittain 101,5 miljardin euron arvonlisäyksen ja 35 miljardin verokertymän. Tätä yhteistä hyvää ay-liike syö jatkuvilla lakoillaan, jotka se kohdistaa toistuvasti vientiyrityksiin.

LISÄTIETOJA JA HAASTATTELUPYYNNÖT
Teknologiateollisuus ry, viestintäjohtaja Taru Jussila, puh: 0400 510 853
Metsäteollisuus ry, viestintäjohtaja Mika Mäkinen, puh: 050 555 3425
Kemianteollisuus ry, viestintäjohtaja Juha Vainio, puh: 040 688 2609