Hyppää sisältöön

Vientiliittojen ammattiosaajien saatavuus turvattava – vientiteollisuuden alojen ammatillisen koulutuksen verkostofoorumi perustettu

Metsäteollisuuden, kemianteollisuuden ja teknologiateollisuuden aloitteesta perustetun verkostofoorumin tehtävänä on turvata vientiteollisuuden alojen koulutuksen laatu ja riittävä määrä koulutukseen kohdistuvista säästötoimenpiteistä huolimatta.

Hallituksen yhtenä kärkihankkeena toteutettavassa ammatillisen koulutuksen reformissa uudistetaan koko ammatillinen koulutus. Uudistukset tulevat voimaan vuoden 2018 alusta. Samanaikaisesti toteutetaan myös mittavia säästötoimenpiteitä. Jotta työelämän tarpeet ja koulutustarjonta säästöpaineista huolimatta kohtaisivat, tarvitaan tiivistä yhteistyötä vientiteollisuuden, yritysten, koulutuksenjärjestäjien ja opetushallinnon välillä.

Vientiteollisuusliitot tekivät keväällä 2016 kyselyn vientialojen ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Kyselyllä kartoitettiin oppilaitosten teollisuusaloja koskevan koulutuksen nykytilaa ja tulevaisuutta. Kyselyyn vastanneista oppilaitoksista noin viidennes suunnitteli mahdollisesti hakevansa säästöjä vähentämällä toimipisteitä ja/tai opiskelijamääriä. Vientialojen on yhdessä opetushallinnon kanssa pidettävä huolta alan koulutuksen elinvoimaisuudesta, sillä vientiteollisuus on keskeisessä asemassa koko Suomen talouden ja hyvinvoinnin kannalta.

Vientiteollisuus uudistuu ja tarvittavan osaamisen taso nousee. 6.4. Opetushallituksen alaisuuteen perustetun vientiteollisuuden alojen ammatillisen koulutuksen verkostofoorumin tehtävänä on varmistaa, että vientialojen koulutusta järjestetään riittävästi ja että se vastaa sisällöllisesti ja toteutukseltaan uudistuvan vientiteollisuuden tarpeisiin.

Verkostofoorumi tukee reformin toimeenpanoa ja seuraa vaikutuksia

Ammatillisen koulutuksen reformi tulee muuttamaan toimintatapoja, ja koulutukselta tarvitaan yhä nopeampaa, oikea-aikaisempaa ja joustavampaa toteutusta. Ammatillisen koulutuksen reformin ja säästötoimenpiteiden toteutusta on seurattava ja ohjattava kansallisella tasolla alakohtaisesti. Tämä on erityisen tärkeää opintoaloilla, jotka ovat pieniä tai erikoistuneita tai joilla koulutuksen vetovoima ei vastaa osaajien tarvetta. Vuosille 2016-2019 perustettu verkostofoorumi seuraa ja ohjaa osaltaan reformin ja säästötoimenpiteiden toteutusta ja kokoaa ja jakaa hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja.

Lisätietoja

Soile Koriseva, päällikkö, osaaminen ja koulutus, Metsäteollisuus ry, puh. 044 509 7590, soile.koriseva@forestindustries.fi

Jussi-Pekka Rode, asiantuntija, koulutuspolitiikka, Kemianteollisuus ry, puh. 040 168 6836,
jussi-pekka.rode@kemianteollisuus.fi

Anne Ahkola-Lehtinen, asiantuntija, elinkeinopolitiikka – osaaminen ja innovaatiot, Teknologiateollisuus ry, puh. 044 055 3345, anne.ahkola-lehtinen@teknologiateollisuus.fi