Hyppää sisältöön

Vientiliitot: Tutkimukseen ja koulutukseen on sijoitettava – ei leikattava

Metsäteollisuus ry, Kemianteollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry vetoavat hallitukseen, että se ei enää leikkaisi tutkimuksesta ja koulutuksesta.

Koulutukseen ja tutkimukseen on jo aiemmin kohdistettu suuria leikkauksia. Valtiovarainministeriö on nyt ehdottanut kilpailukykysopimuksen tulkintaan vedoten lisäleikkauksia koulutukseen ja tutkimukseen. Yliopistoille kohdentuisi noin 14 miljoonan euron ja ammattikorkeakouluihin noin 7 miljoonan euron lisäleikkaus. Myös ammatillisen koulutuksen rahoitus vähenisi VM:n esityksen pohjalta noin 19 miljoonalla eurolla.

Vientiteollisuuden yritykset tarvitsevat menestyäkseen osaavaa henkilöstöä. Kun globaali kilpailu ja uudet teknologiat nostavat tarvittavan osaamisen tasoa, ei koulutuksen laadusta ja relevanssista voida tinkiä. Koulutukseen ja tutkimukseen on osoitettava riittävät resurssit, jotta osaajia on tarpeeksi saatavilla jatkossakin ja Suomi voi kilpailla globaaleilla markkinoilla.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erikoistumista, profiloitumista, työnjakoa ja yhteistyötä on vauhditettava sekä korkeakoulujen omilla että kansallisilla toimenpiteillä. Työelämäyhteistyötä tarvitaan myös ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa. On tärkeää, että vientiteollisuuden kannalta keskeiset koulutusalat säilytetään ja niitä kehitetään työelämälähtöisesti. Vientiteollisuudelle tärkeät osaamisalueet, kuten matemaattis-luonnontieteelliset ja teknologiaan painottuvat koulutusalat on turvattava ja niille on taattava riittävät toimintaedellytykset kansainvälisen tason osaamisen luomiseen.

Suomessa on panostettava kasvualoihin, jotka ottavat uusia digitaalisia malleja käyttöön, hyödyntävät tehokkaasti digitaalisia liiketoimintamahdollisuuksia, bio- ja kiertotaloutta, puhtaita ratkaisuja ja terveysteknologiaa. Yksityisen ja julkisen sektorin on yhteistyössä hyödynnettävä omia vahvuuksiaan ja haettava Suomen tulevaisuuden menestystekijöitä ja niiden edellyttämiä ratkaisuja.

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry:

Asiantuntija Jussi-Pekka Rode, 040 1686836, jussi-pekka.rode@kemianteollisuus.fi

Metsäteollisuus ry:

Asiantuntija Soile Koriseva, 044 5097590, soile.koriseva@forestindustries.fi

Teknologiateollisuus ry:

Apulaisjohtaja Mervi Karikorpi, 040 7419801, mervi.karikorpi@teknologiateollisuus.fi