Hyppää sisältöön

Vientiliitot: Kilpailukyky turvattava EU:n ilmastopaketin toimeenpanossa

Eurooppa-neuvoston linjaamat ilmasto- ja energiatavoitteet ovat kovia. Niiden toimeenpanossa on turvattava tehokkaan ja vähäpäästöisen vientiteollisuuden kilpailukyky.

Lokakuun EU-huippukokous linjasi, että EU:n tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasuja vähintään 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. EU:n tavoitteena on myös lisätä uusiutuvan energian osuus 27 prosenttiin sekä parantaa energiatehokkuutta 27 prosentilla.

Eurooppa-neuvoston ilmoittama päästövähennystavoite on tässä vaiheessa tulkittava EU:n panostukseksi Pariisissa 2015 pidettävään kansainväliseen ilmastokokoukseen, jossa on tarkoitus sopia maailmanlaajuisesta ja juridisesti sitovasta ilmastosopimuksesta. Eurooppa-neuvoston päätelmissä mainitaan, että nyt asetettuihin 2030 energia- ja ilmastotavoitteisiin palataan Pariisin ilmastokokouksen jälkeen. Vasta sitten, kun nähdään, mihin Euroopan ulkopuoliset maat ilmastokokouksessa sitoutuvat, EU:n on mahdollista lyödä energia- ja ilmastotavoitteensa lopullisesti lukkoon.

Vientiteollisuuden mielestä jo pelkästään päästövähennystavoite on kova. Tämän päätavoitteen rinnalle ei olisi kaivattu keinovalikoimaa koskevia lisätavoitteita. Uusiutuva energia ja energiatehokkuus ovat päästövähennyskeinoja, joita ei pitäisi valita tai rajata poliittisella päätöksellä. Jäsenvaltioiden tulisi voida valita joustavasti ne keinot, joilla maat voivat leikata päästöjään edullisimmin.

EU:n on varmistettava, että vähäpäästöistä teollisuutta ei työnnetä kiristyvällä säätelyllä Euroopasta maihin, jotka eivät sitoudu päästöjen vähennyksiin. Muutoin päästöt kasvavat maailmanlaajuisesti.

 

Myönteisistä linjauksista pidettävä kiinni jatkovalmistelussa

Huippukokouksesta saatiin energiaintensiiviselle vientiteollisuudelle myös myönteisiä signaaleja. Tällaisia ovat esimerkiksi EU:n halu säilyttää hiilivuodolle alttiiden alojen erityiskohtelu sekä mahdollisuus kompensoida päästökaupan aiheuttamat kustannukset sähkön hinnassa.

Teollisuuden toimintaedellytyksiä on vahvistettava ilmastopaketin jatkovalmistelussa. Suomen on kansallisesti kompensoitava teollisuudelle täysimääräisesti päästökaupan epäsuorasti aiheuttamat kustannukset, jos sitä ei toteuteta EU:ssa harmonisoidusti.

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry, osastopäällikkö Sami Nikander, puh. 040 567 4413
Metsäteollisuus ry, energiajohtaja Jouni Punnonen, puh. 040 720 4256 
Teknologiateollisuus ry, ryhmäpäällikkö Martti Kätkä, puh. 050 380 4496