Hyppää sisältöön

Vientiliitot: Hallituksen puolivälitarkastelussa keskityttävä teollisuuden kilpailukykyä parantaviin toimiin

Kemianteollisuus, Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus sekä Ammattiliitto Pro, Metallityöväen Liitto, Paperiliitto, Puuliitto, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN edellyttävät, että hallituksen puolivälitarkastelun päätöksillä parannetaan suomalaisen teollisuuden toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä.

Hallituksen on pidettävä kiinni lupauksestaan, ettei se lisää teollisuuden kustannuksia kuluvan vaalikauden aikana. Teollisuutta koskevien päätösten on oltava ennustettavia ja pitkäjänteisiä. Hallituksen tulee kaikin mahdollisin keinoin edistää yritysten investointeja ja tuottavuutta. Talouskasvun turvaamiseksi kilpailukyvyn, viennin ja investointien on oltava edelleen talouspolitiikan kärjessä. Julkisen talouden tasapainottamista on jatkettava ja verotuksen on oltava kilpailukykyistä.

Tutkimus, tuotekehitys ja innovaatiot on otettava vahvemmin hallituksen ohjelmaan. Julkista innovaatiorahoitusta tulee kasvattaa ja kohdistaa se yritysvetoiseen innovaatio- ja tutkimustyöhön. Teollisuuden erilaisten innovaatioiden demonstrointiin ja kaupallistamiseen on saatava enemmän julkista rahoitusta.

Hallitusohjelmassa on linjaus, jonka mukaan tietoa saa kysyä vain kerran. Sen jälkeen se on kaikkien viranomaisten käytössä. Digitalisaatio on keino tuottavuuden parantamiseen.

Hallitusohjelman tavoite, jonka mukaan viisi prosenttia julkisista hankinnoista on innovatiivisia, tarkoittaa lähes kahta miljardia euroa vuodessa. Innovaatioiden avulla tehdään asiat tehokkaammin tai kokonaan uudella tavalla. Lähes kaikissa julkisissa hankinnoissa on mahdollista tehdä valinta laatupainotteisesti ja elinkaaritaloudellisuuden perusteella.

Hallituksen on otettava EU:n energia- ja ilmastopolitiikassa aktiivinen ja kilpailukykyä parantava ote. Hallitus sitoutui osana kilpailukykysopimusta luopumaan teollisuuden energiaverojen korotuksista ja tästä sekä muista kilpailukykysopimuksen sitoumuksista on edelleen pidettävä kiinni. Logistiikkakustannukset eivät saa nousta ja liikenneverkon yhtenäisyys on säilytettävä. Jotta suomalaisten yritysten kannattaa työllistää myös Suomessa, pitää kaikkien kilpailukykytekijöiden olla kunnossa.

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry, toimitusjohtaja Timo Leppä, puh. (09) 1728 4310 ja 050 301 6800
Metsäteollisuus ry, toimitusjohtaja Timo Jaatinen, puh. (09) 132 6600 
Teknologiateollisuus ry, toimitusjohtaja Jorma Turunen, puh. 0500 445 444
Ammattiliitto Pro ry, puheenjohtaja Jorma Malinen, puh. 050 576 0389
Metallityöväen Liitto ry, puheenjohtaja Riku Aalto, puh. 020 774 1000
Paperiliitto r.y., puheenjohtaja Petri Vanhala, puh. 0400 759 872
Puuliitto, puheenjohtaja Jari Nilosaari, puh. 0400 872 641
TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, puheenjohtaja Heli Puura, puh. 050 525 2673
Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, puheenjohtaja Heikki Kauppi, puh. 040 504 1585