Hyppää sisältöön

Verk­ko­kurs­si Luon­non­tie­teet nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa: Ke­mia tie­tee­nä ja yh­teis­kun­nas­sa

Helsingin yliopiston LUMA-tiedekasvatuksen verkkokurssi käsittelee kemiaa tieteenä ja yhteiskunnallisena toimijana. Kurssin kohderyhmänä on lukiolaiset ja muut luonnontieteistä kiinnostuneet nuoret, opettajat, tulevat opettajat, huoltajat tai muut kiinnostuneet. Ilmoittautuminen kurssin 1. moduuliin on 30.9. mennessä.

Mitä kemia on nyt ja tulevaisuudessa? Minkälaisia kysymyksiä siinä tutkitaan ja ratkaistaan? Miten kemian osaamisella voi osallistua globaalien kysymysten ratkaisemiseen? Minkälaisia opiskelu -ja uramahdollisuuksia kemia tarjoaa? Helsingin yliopiston LUMA-tiedekasvatuksen uusi verkkokurssi vastaa muun muassa näihin kysymyksiin.

Kurssi Luon­non­tie­teet nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa: Ke­mia tie­tee­nä ja yh­teis­kun­nas­sa sisältää kaksi 1 opintopisteen moduulia. Kurssi koostuu lyhyistä tietoiskuista, asiantuntijahaastatteluista, videoista, artikkeleista ja niihin liittyvistä tehtävistä. Kurssilla on mahdollisuus kysyä ja keskustella.

Kurssia tehdään ja kehitetään yhteistyössä lukioiden ja yhteistyötahojen kanssa. Palautteiden pohjalta verkkokurssia kehitetään ja tavoite on, että se on kokonaisuudessaan tarjolla Helsingin yliopiston avoimen yliopiston kautta kesäkuun 2021 alusta alkaen. 

Kurssin kohderyhmänä on lukiolaiset ja muut kiinnostuneet nuoret, opettajat, tulevat opettajat, huoltajat ja muut kiinnostuneet.

Kurssi leikkaa useita kurssisisältöjä. Se keskittyy tuomaan esiin kemian merkitystä yhteiskunnassa, teknologian kehityksessä, ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Kurssilla annetaan myös esimerkkejä, millaisiin ammatteihin kemianalalta voi työllistyä. Yksi kurssin tärkeimmistä tavoitteista on antaa kuvaa, mitä ja miten kemian tutkimuksessa tutkitaan tällä hetkellä ja millaista tutkimus mahdollisesti voisi olla tulevaisuudessa. Kurssi toteutetaan virtuaalisena, eli se tukee opiskelijan tieto- ja viestintäteknisiä taitoja ja kannustaa kommunikoimaan kurssilla vierailevien asiantuntijoiden kanssa.   

Kurssin toteuttaa Helsingin yliopiston tiedekasvatus (osa LUMA-keskus Suomea). Yhteistyötahot ovat Kemianluokka Gadolin,Helsingin yliopiston Kemian osasto, Helsingin yliopiston Kemian osasto: Kemian opettajankoulutusyksikkö, Kemianteollisuus ry, Suomalaisten Kemistien Seura ja Kemia-lehti. Kurssin sisältöön on osallistunut kemian asiantuntijoita 8 korkeakoulusta ja lukuisista yrityksistä sekä muista organisaatioita.

Ilmoittautuminen kurssin 1. moduuliin tehdään 30.9.2020 mennessä e-lomakkeella. Lomake ja runsaasti lisätietoa kurssista löytyy Helsingin yliopiston kotisivulla. 

Lisätietoja: Kurssin johtaja, luonnontieteellisen tiedekasvatuksen professori Maija Aksela, Helsingin yliopisto (maija.aksela@helsinki.fi) ja kurssiassistentti, Emmi Vuorio (emmi.vuorio@helsinki.fi

(Kuva: Helsingin yliopisto, LUMA-tiedekasvatus)