Hyppää sisältöön

Vastaa kyselyyn: Kehitämme toimialamme vastuullisuusraportointia

Kemianteollisuudessa on Responsible Care -ohjelman myötä vankat peruspilarit vastuullisuustyölle ja -raportoinnille. Vastuullisuusohjelmamme on myös keskeisessä roolissa, kun autamme jäseniämme valmistaumaan uuden EU-sääntelyn mukanaan tuomaan kestävyysraportoinnin murrokseen. Kemianteollisuus ry haluaa tukea jäsenkuntaansa tämän murroksen läpiviemisessä ja tuleviin velvoitteisiin vastaamisessa.

Tästä johtuen toteutamme toimialatasolla raportoinnin kehitykseen liittyvän ns. kaksoisolennaisuusanalyysin, eli käytännössä selvitämme, mitkä ovat toimialan vaikutukset ympäröivään maailmaan, ja millaisia riskejä, mahdollisuuksia, sekä niiden taloudellisia vaikutuksia alan tulisi huomioida toiminnassaan nyt ja tulevaisuudessa. Olemme tunnistaneet, että EU-kestävyysraportointivelvoitteet tulevat välillisesti koskettamaan lähes kaikkia liiton jäsenyrityksiä, vaikka ne eivät suoraan kuuluisi raportointivelvoitteiden piiriin kokonsa mukaan. Kemianteollisuus ry:n raportointiprojekti valmistaa yrityksiä vastaamaan velvoitteisiin sekä valmentaa erityisesti pk-firmoja valmistautumaan uusiin raportointivelvoitteisiin.

Tämän koko toimialan kattavan kaksoisolennaisuusanalyysin avulla luomme kemianteollisuudelle viitekehyksen olennaisista kestävyysteemoista koko EU:n yhteisen työtavan mukaisesti. Analyysin avulla kehitämme Responsible Care -ohjelman vastuullisuusraportointia ja otamme EU-kestävyysraportoinnin vastaan etunojassa.

Kuten yleensäkin vastuullisuustyöhön, sidosryhmien osallistaminen ja kuuleminen ovat olennaisia osia työssämme. Siksi kutsumme nyt läheiset sidosryhmämme yhteiskunnan eri osa-alueilta, sekä suuren yleisön, vastaaman sidosryhmäkyselyyn, jonka vastauksia käytetään kaksoisolennaisuuden määrittämisessä. Tämän lisäksi olemme järjestäneet koulutuksia ja sidosryhmätyöpajoja jäsenyrityksillemme, jotka ovat myös osa yritysten valmentamista ja raportointivelvoitteisiin valmistautumista.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia ja vastausaikaa on 13.2.2024 asti. Tulokset käsitellään anonyymisti ja luottamuksellisesti. Kannustan kaikkia sidosryhmiämme vastaamaan ja antamaan arvokkaan näkemyksensä, jota käytetään koko toimialan eteenpäin viemisessä.

Kyselyyn pääsee tästä linkistä.