Hyppää sisältöön

Väitöstutkimus kestävän kehityksen opetuksesta oppilaiden näkökulmista

Sakari Tolppasen tuoreesta kemian opetuksen väitöstutkimuksesta selviää, että nuoria kiinnostavat kestävän kehityksen tutkimuksessa sekä tieteelliset että eettiset ja yhteiskunnalliset kysymykset. Nämä voidaan pitää poikkitieteellisen opetuksen pohjana.

Tolppasen väitöskirja keskittyi Millennium Youth Camp-tiedeleireille hakeneisiin 16-19-vuotiaisiin kansainvälisiin nuoriin vuosina 2010-2013. Suomessa järjestettyjen tiedeleirien yksi keskeinen teema oli kestävä kehitys.

Tolppasen kysely- ja haastattelututkimuksessa selvitettiin nuorten kiinnostuksen kohteita kestävässä kehityksessä ja kestävän kehityksen oppilaslähtöisiä oppimistapoja. Väitöskirjan mukaan nuorilla on kestävässä kehityksessä runsaasti etiikkaan ja yhteiskunnallisuuteen liittyviä kysymyksiä, mikä tulisi huomioida opetuksessa.

Kestävää kehitystä tulisi väitöksen mukaan opettaa kokonaisvaltaisesti ja poikkitieteellisesti. Opiskelijoiden kysymykset ja pohdinnat voisivat toimia pohjana kestävän kehityksen opetukselle. Kestävä kehitys on tutkimusalue, jota kannattaa tutkia vuorovaikutuksellisesti ja antaen oppilaille tilaa omatoimiseen oppimiseen. Väitöksen mukaan Millennium Youth Camp-leirien hyviksi havaittuja oppimistapoja voisi suoraan siirtää kouluopetukseen. 

Sakari Tolppanen väitteli filosofian tohtoriksi Helsingin yliopiston kemian laitoksella 24.6.2015. Englanninkilisen väitöskirjan nimi on Creating a better world –  Questions, Actions and Expectations of International Students on Sustainable Development and Its Education. 

Tutustu Sakari Tolppasen väitöskirjaan LUMA.fi-verkkoportaalissa (linkki väitöskirjaan artikkelin lopussa).