Hyppää sisältöön

Väitös: Bakteerisolut saatiin tuottamaan uusiutuvia biopolttoaineita

Tulevan tohtorin András Pásztorin tutkimuksen mukaan bakteereilla voidaan tuottaa propaania ja butaania. Vaikka propaanin ja butaanin tuottotasot ovat hyvin alhaiset, voi väitöstutkimus toimia ensimmäisenä askeleena kohti käytännön sovelluksia.

Molekulaarisen kasvibiologian alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessaan András Pásztor suunnitteli ja arvioi uusia biosynteettisiä strategioita vaihtoehtoisten biopolttoaineiden tuottamiseen. Lisäksi hän tutki solun aineenvaihdunnan keskeisiä tekijöitä, jotka rajoittavat tuottosysteemien tehokkuutta. 

Pásztorin väitöskirjatyö on osa laaja-alaista turkulaista  biopolttoaineisiin liittyvää tutkimusta, jossa etsitään vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille. Pásztorin väitöstutkimuksen mukaan polttoaineita voisi valmistaa bakteerisolun aineenvaihdunnan sivutuotteena suoraan hiilidioksidista ja vedestä, auringonvaloa energianlähteenä käyttäen. 

Vuonna 1984 Unkarissa syntynyt András Pásztor toimii tutkijana Aalto-yliopistossa. Hän väittelee Turun yliopistossa 22.5.2015. 

Lue lisää András Pásztorin väitöstutkimuksesta (linkki väitöskirjaan) Turun yliopiston kotisivulla