Hyppää sisältöön

Uusin Kemia-lehti on tuhti paketti kemiasta ja kemianteollisuudesta

Syyskuun Kemia-lehti tarjoaa runsaan paketin kemiasta, tutkimuksesta, historiasta, yrityksistä ja kemianteollisuuden suurista linjoista. Lehteen on haastateltu lukuisia nykyisiä ja entisiä Kemianteollisuus ry:n johtajia ja asiantuntijoita.

Syyskuun Kemia-lehti tarjoaa melkoisen kattauksen, joka kiinnostaa niin kemistejä kuin maallikkoja. 

Juha Granathin laaja artikkeli käsittelee kemianteollisuuden menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Joukko asiantuntijoita  – futurologeja, ekonomisteja, professoreita, tutkimus- ja toimitusjohtajia ja muita asiantuntijoita – kokoontui vuonna 2007 pohtimaan, millainen on kemianteollisuus vuonna 2021.  Raportin otsikoksi kiteytyi Uskalikot tekevät tulevaisuutta – radikaalivaihtoehtoja hymistelyn sijaan. Mikä oli ennakoitavissa, mitkä asiat tulivat yllätyksenä? 

Haastattelussa Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtajana 1994-2009 toiminut Hannu Vornamo käy läpi vuoden 2007 tulevaisuusraporttia. Kemianteollisuuden merkitys sisäistettiin ratkottaessa ilmastonmuutokseen, energiaan ja ihmisten hyvinvointiin liittyviä globaaleja ongelmia. Innovaatioiden merkitys nähtiin selkeästi. Niitä oli vain liian vähän. Rohkeita ja viisaita siirtoja kaivattiin. Niitä myös tuli. Vornamo mainitsee Nesteen ja Kemiran jälkikäteen nähtynä loisteliaat päätökset liiketoiminnassaan ja strategiassaan, Nesteen keskittyessä vahvasti uusiutuviin polttoaineisiin ja jätevirtojen hyödyntämiseen, Kemiran keskittyessä vedenpuhdistukseen ja vesikemikaaleihin. 

Hannu Vornamo muistuttaa digitaalisuuden megatrendin muuttaneen koko maailmaa. Tätä oli vaikea nähdä vuonna 2007, ja se on perusteellisesti muokannut yritysten liiketoimintaa. Digitaalisuus toi mukanaan myös sosiaalisen median, jossa tosi ja valhe menevät usein keskenään sekaisin. Vornamo sanoo myös, että maailma pääsi kuin pääsikin yllättämäänkin.   

”Koko maailman polvilleen pistävän pandemian ei pitänyt olla mahdollinen.”

Korona-aihetta ei pääse pakoon Kemianteollisuus ry:n nykyinen toimitusjohtaja Mika Aaltokaan. Hän peräänkuuluttaa etenkin huolellista varautumista – aivan kaikkeen. Globaalit uhat lisäävät kemian ratkaisujen kysyntää maailmalla. Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, ravinnon ja puhtaan veden riittävyydessä, luonnonvarojen kestävässä käytössä ja kestävässä liikenteessä kemian ratkaisuille on huutava tarve. 

Mika Aalto on huolissaan teollisuuden vähäisistä investoinneista. Kemianteollisuuden toukokuisen jäsenkyselyn mukaan alan yritysten innovaatiohalukkuus oli laskussa, ja vain alle puolet piti Suomea hyvänä ympäristönä tutkimus- ja kehitystoiminnalle. Julkista rahoitusta tarvitaan, vaikka suuri osa yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta rahoitetaan omin varoin. Tämän huolen jakaa myös Kemianteollisuus ry:n entinen johtaja, nykyinen konsultti ja tutkija Riitta Juvonen. Hän sanoo kemianteollisuuden saaman julkisen rahoituksen määrän ja osuuden julkisesta tki-rahoituksesta 
pienentyneen huomattavasti kymmenen viime vuoden aikana. 

Kemianteollisuus ry:stä asiantuntijatehtävistä, etenkin hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamistyössä, Kemiran vastuullisuusjohtajaksi siirtyneen Rasmus Pinomaan mukaan Suomen ja kemianteolisuuden kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ovat saavutettavissa kahdella suurella läpimurrolla. Toinen on tuotantoprosessien ja niiden energiansaannin saaminen hallintaan, toinen on raaka-aineiden käyttö. Toimivaa kiertotaloutta todellakin tarvitaan. 

”Seuraavat kymmenen vuotta ratkaisevat, kuinka käy. Tänä aikana tehdään innovaatiot ja päätökset investoinneista.”

Kemianteollisuus ry:n vastuullisuustiimin johtava Sami Nikander nostaa esiin EU:n Green Deal -ohjelman, joka pyrkii muuttamaan unionin talouden hiilineutraaliksi ja ympäristön kannalta kestäväksi. Nikanderin mukaan todellinen kysymys on, miten Green Dealin tavoitteiden mukainen toimintaympäristö toteutetaan. 

”Eurooppa on paalutettava kilpailukykyiseksi ja johtavaksi kemianteollisuuden maanosaksi. On varmistettava riittävä innovaatiokyky ja investointirahoitus niin uuteen kuin nykyiseen teknologiaan.”

Sami Nikander luottaa eurooppalaisen kemianteollisuuden innovaatio- ja osaamistasoon.

”Toteutamme ratkaisut hiilineutraalisti ja kiertotalouteen sekä monipuoliseen raaka-ainepohjaan pohjautuen kilpailukykyisessä toimintaympäristössä ja eurooppalaisen hyvinvoinnin mahdollistaen.”

Kemia-lehden 5/2021 pääsee lukemaan näköislehtenä tästä linkistä.

Kemia-lehden vuosikerran saa nyt 69 eurolla. Hintaan sisältyy sähköinen lehti, jota on kätevä lukea ja jakaa eteenpäin. Tutustu ja tilaa: www.kemia-lehti.fi/tilausasiat/