Hyppää sisältöön

Uusia urapolkuja nuorille! Kemianteollisuus ja Ammattiliitto Pro kehittivät uudenlaisen laboranttien oppisopimusmallin

Mallin avulla houkutellaan nuoria kemian alalle, ja koulutetaan osaajia vastaamaan Suomen kunnianhimoiseen hiilineutraalisuustavoitteeseen.

Tulevaisuuden osaajapula on meidän kaikkien yhteinen huoli. Siksi Kemianteollisuus ja Ammattiliitto Pro ovat osana alan työehtosopimusta luoneet laboranttien oppisopimusmallin ammatilliseen toisen asteen koulutukseen. Kemianteollisuus haluaa tarjota nuorille mahdollisuuden päästä kiinni alan töihin ja oppimaan aidossa toimintaympäristössä yrityksissä jo varhaisessa vaiheessa opintoja. Malli on täysin uudenlainen, ja sen tarkoituksena on avata yritysten ovia alle 20-vuotiaille nuorille ja innostaa heitä hakeutumaan laboranteiksi kemian alojen kansainvälisiin yrityksiin.  

Laboranttien oppisopimusmalli on jatkoa Kemianteollisuuden ja Teollisuusliiton yhteistyössä kehittämälle nuorten oppisopimusmallille, joka on lähtenyt kemianteollisuudessa hienosti käyntiin tänä syksynä.  

Laboranttien oppisopimusmalli on tarkoitettu 16–20-vuotiaille nuorille, jotka opiskelevat laboratorioalan ammatillista perustutkintoa. Tavoitteena on, että nuori pääsee soveltamaan teoriaa nopeasti käytäntöön aidossa laboratorioympäristössä. Oppisopimusmalli aloitetaan viiden pilottiyrityksen ja neljän yhteistyöoppilaitoksen voimin. Nämä sijaitsevat eri puolella Suomea.  

Pilottiyritykset ovat:

  • Orion Oyj (Turku ja Espoo) on lääketeollisuuden yritys, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi lääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita.
  • Borealis Polymers Oy (Porvoo) valmistaa muovituotteita, jotka menevät pääasiassa putkisovelluksiin, pakkauksiin, kaapelituotteisiin ja teräsputkenpäällystykseen.
  • FinVector Oy (Kuopio) on erikoistunut muun muassa virusperäiseen geeniterapiaan, joka auttaa syöpähoidoissa.
  • Yara (Siilinjärvi) Oy on lannoiteyritys, jolla on Sillinjärvellä fosfaattikaivos, josta saadaan maailman puhtainta fosforia lannoitteiden ja rehufosfaattien raaka-aineeksi.
  • NextPharma Oy (Tampere) on lääketeollisuuden sopimusvalmistaja, joka kehittää, valmistaa ja pakkaa silmälääkkeitä.

Oppilaitoksista mukana ovat Turun ammatti-instituutti (TAI), Stadin AO (Ammatti- ja aikuisopisto), Savon ammattiopisto (SAKKY) ja Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu).

Opetus tapahtuu ensimmäisen vuoden aikana oppilaitoksissa, toinen ja kolmas vuosi yrityksessä. Työpaikalle tullaan siis noin vuoden opintojen jälkeen aluksi koulutussopimuksella, ja noin 1,5 vuotta opinnoista tapahtuu oppisopimuksella. Opiskelijoiden palkka nousee opintojen edistymisen mukaan eli suoritettujen näyttökokeiden lukumäärän perusteella. Hakuaika alkaa ensi vuoden tammikuussa, valitut laboranttiopiskelijat aloittavat työpaikoilla syksyllä 2024.

Laboranttien oppisopimusmallia on valmisteltu ja kehitetty yhteistyössä yritysten, työnantaja- ja toimihenkilöjärjestön kesken. Malli haluttiin tehdä nimenomaan alle 20-vuotiaille nuorille, sillä kemianteollisuuden yritykset ja ammatilliset oppilaitokset pitävät tärkeänä, että kemian ala on nuorille houkutteleva urapolku.

Alle 20-vuotiaita on aiemmin otettu vähän oppisopimusoppilaiksi. Kun yritykset ovat mukana jo opiskeluvaiheessa, he saavat sellaisia työntekijöitä, joita tarvitsevat. Myös oppilaat ovat valmiimpia työelämään valmistuttuaan. Kemianteollisuuden on tarkoitus olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä, eikä tätä tavoitetta saavuteta ilman oikeanlaista osaamista ja yhteistyötä oppilaitosten, yritysten sekä toimialan liittojen kesken.

– On hienoa, että viime syksynä startannut kemianteollisuuden työntekijöiden oppisopimusmalli saa nyt jatkoa laboranttien oppisopimusmallista. Malliin mukaan lähteneet pilottiyritykset ovat kansainvälisiä yrityksiä, joka sekin lisää varmasti nuorten kiinnostusta mallia kohtaan, sanoo Kemianteollisuus ry:n johtaja Minna Etu-Seppälä.

– Nuorten oppisopimusmalli on loistava esimerkki siitä, kuinka työnantajat ja liitot voivat yhdessä kehittää alaa ja varmistaa sopimustoiminnalla osaavan työvoiman saatavuus alalla, toteaa puolestaan Pron sopimusalavastaava Taru Reinikainen.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija, Osaaminen ja vetovoima Anni Siltanen, puh. 044 562 5991,
anni.siltanen@kemianteollisuus.fi

Johtaja, Työelämä Minna Etu-Seppälä, puh. 040 778 0182,
minna.etu-seppala@kemianteollisuus.fi

Sopimusalavastaava, kemianala, Taru Reinikainen, puh: 050 581 4371
taru.reinikainen@proliitto.fi