Hyppää sisältöön

Uusia menetelmiä litiumin talteen ottamiseksi luonnon suolavesistä

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LUT) on litiumliuoksen puhtaus saatu uusilla menetelmillä 95 prosentista 99,9 prosenttiin. Litiumin tarve maailmalla kasvaa vuosi vuodelta.

Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla kehitetyillä uusilla litiumin talteenoton menetelmillä saadaan puhtaampaa ja tehokkaampaa tulosta kuin perinteisillä menetelmillä. Puhtausaste voidaan saada jopa 99,9-prosenttiseksi. 

Litiumia ja akkuihin käytettävää litiumkarbonaattia tuotetaan pääsiassa luonnon suolajärvistä. Perinteisillä menetelmillä suolavesi pumpataan ylös ennen varsinaista erotusprosessia. Suolavesi väkevöitetään haihduttamalla vettä pois suurissa altaissa, auringon alla. Väkevöitynyt liuos johdetaan prosessiin, jossa liuos puhdistetaan epäpuhtauksista ja litium erotetaan. 

LUT:ssa liuoksen puhdistukseen käytetään saostuksen sijasta neste-neste uuttoa: erotus tapahtuu kahden toisiinsa liukenemattoman nestefaasin välillä. Tiedotteessa tutkijatohtori Sami Virolainen sanoo neste-neste uuton olevan kannattava vaihtoehto erotusprosessiksi varsinkin, kun lopputuotteelta vaaditaan lähes sataprosenttista puhtautta. 

Litiumin tarveen arvioidaan jopa nelinkertaistuvan vuoteen 2025 mennessä. Sitä ruokkii ennen kaikkea sähköauto-, akku- ja paristoteollisuuden jatkuvasti kasvava kysyntä. Suurin osa litiumista tuotetaan Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Euroopassa litiumia tuotetaan hyvin vähän ja kierrätetäänkin vain noin kolme prosenttia. Neste-neste uutto soveltuu litiumin ja muiden metallien erottamiseen myös elektroniikkajätteistä. 

Lue Lappeenrannan teknillisen yliopiston uutinen 6.4.2016