Hyppää sisältöön

Uusi puu -kilpailu etsii parhaita esimerkkejä puun ainesosia sisältävistä biotalouden ratkaisuista

Uusi puu -hanke etsii parhaita puuta hyödyntäviä tuotteita ja ratkaisuja, jotka vastaavat suurten globaalien muutosten tuomiin uusiin haasteisiin. Kemianteollisuudella on tärkeä rooli biomassojen käsittelyssä ja hyödyntämisessä. Puun ainesosia hyödyntävät kemianteollisuuden yritykset kutsutaan omilla tuote-esimerkeillään mukaan kilpailuun.

Biotalous on maailmanlaajuisesti yksi vahvimmin kasvavia talouden alueita. Sillä tarkoitetaan uusiutuvien luonnonvarojen tuotantoa, käyttöä, jalostusta ja markkinointia sekä uusiutuvista luonnonvaroista valmistettujen tuotteiden kulutusta.

Biotalous tarjoaa hyvinvointia ja ratkaisuja haasteisiin, joita suuret globaalit muutokset kuten resurssiniukkuus, kaupungistuminen, väestörakenteen muutokset, digitalisoituminen ja tiedostava kuluttaminen luovat yrityksille.

Suomella on Euroopan suurimmat ja maailman neljänneksi suurimmat biomassojen varannot ja niiden hyödyntämiseen liittyvää huippuosaamista kemiassa ja bioteknologiassa. Suomessa toimivista kemianteollisuuden yrityksistä runsas kolmannes käyttää jo nykyisin bioperäisiä raaka-aineita, ja niiden osuus on kasvussa.

Syyskuussa lanseeratun Uusi puu -hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä puuhun pohjautuvasta biotaloudesta: siitä millaisia tuotteita ja ratkaisuja on jo nyt tarjolla, millainen yhteiskunnallinen vaikutus nykyisillä tuotteilla on ja millaiset kasvunäkymät biotaloudella on tulevaisuudessa.

Yksinkertaistaen: mitä puusta jo tällä hetkellä konkreettisesti tehdään paperin, puurakentamisen ja energian lisäksi? Perinteisen metsäalan lisäksi kemian alalta löytyy puuta tai puun ainesosia hyödyntäviä tuotteita ja ratkaisuita, joita yhteiskunnalliset vaikuttajat ja suuri yleisö eivät välttämättä osaa yhdistää puuhun. Nyt on aika tuoda ne esille.

Kaikille avoin Uusi puu 2014 -kilpailu kerää yhteen parhaat esimerkit jo olemassa olevista puuta hyödyntämistä tuotteista ja ratkaisuista, jotka auttavat globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Myös kemianalan yrityksiä toivotaan lähettävän esimerkkejä puun ainesosia sisältävistä tuotteistaan ja ratkaisuistaan.

Mikäli yrityksesi tuotevalikoimassa on puun ainesosia hyödyntäviä tuotteita, lähetä siitä tiedot Uusi puu 2014 -kilpailuun.

Uusi puu -hankkeessa on jo nyt mukana yli kaksikymmentä suomalaista yritystä ja yhteisöä. Viestin viejiksi on lupautunut myös joukko asiantuntijoita ja yhteiskunnallisia vaikuttajia.

Tarkemmat tiedot hankkeesta sekä kilpailun osallistumisohjeet: http://www.uusipuu.fi/kilpailu

Esimerkkejä kilpailuun jo lähetetyistä ratkaisuista: http://www.uusipuu.fi/ratkaisut

Hankeeseen sitoutunut asiantuntijaryhmä ja yritykset:http://www.uusipuu.fi/yhteystiedot

Lisätietoja:

Johanna Kolehmainen

johanna.kolehmainen (at) uusipuu.fi