Hyppää sisältöön

Työmarkkinamallia koskevat keskustelut käynnistyivät

Työnantajien ja palkansaajien edustajat käynnistivät tänään perjantaina keskustelut vientivetoisen työmarkkinamallin kehittämisestä. Keskustelut kutsuivat koolle työnantajaliitot Kaupan liitto, Kemianteollisuus, Palvelualojen työnantajat Palta, Teknologiateollisuuden työnantajat sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

Keskusteluprosessin käynnistämisen taustalla on työministeri Arto Satosen marraskuun alkupuolella pidetyssä seminaarissa esittämä toivomus työehtosopimuksia solmiville liitoille aloittaa keskustelut kansantaloutta vahvistavasta ja työllisyyttä edistävästä sopimisen mallista.

Tänään käynnistyneissä keskusteluissa käytiin läpi työmarkkinamallin nykytila sekä keskusteltiin alustavasti sen kehittämistarpeista. Lisäksi sovittiin prosessin läpivientiin liittyvistä käytännön asioista. Keskusteluita jatketaan ensi viikolla.

Ensimmäinen tapaaminen oli työnantajaliittojen edustajien mukaan rakentava ja osallistujat toivat esiin näkemyksiään siitä, millainen tulevaisuuden työmarkkinamallin tulisi olla. Jatkossa näkemyksiä on tarkoitus konkretisoida mahdollisimman nopeassa aikataulussa.

Palkansaajapuolelta mukana on viisi SAK:n, neljä STTK:n ja neljä Akavan nimeämää edustajaa.

Tavoitteena on, että tieto prosessin lopputuloksesta olisi työministerin käytettävissä tammikuun alkupuolella. Työministeri on ilmoittanut kutsuvansa työmarkkinaosapuolet koolle käymään läpi palautetta, joka on saatu sovittelujärjestelmän ja Suomen työmarkkinamallin kehittämistä koskevalla lausuntokierroksella. Lausuntoaika asiassa päättyy 8.1.2024.

Lisätiedot:

Anna Lavikkala, työmarkkinajohtaja, Kaupan liitto ry, 0400 406 088

Minna Etu-Seppälä, työmarkkinajohtaja, Kemianteollisuus ry, 040 778 0182

Markku Jalonen, toimitusjohtaja, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, 040 547 7710

Tuomas Aarto, toimitusjohtaja, Palvelualojen työnantajat Palta ry, 040152 0073

Jarkko Ruohoniemi, toimitusjohtaja, Teknologiateollisuuden työnantajat ry, 040 833 9577

Keskusteluiden kokoonpano:

Työnantajat:

Anna Lavikkala, työmarkkinajohtaja, Kaupan liitto ry

Minna Etu-Seppälä, työmarkkinajohtaja, Kemianteollisuus ry

Markku Jalonen, toimitusjohtaja, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Tuomas Aarto, toimitusjohtaja, Palvelualojen työnantajat Palta ry

Jarkko Ruohoniemi, toimitusjohtaja, Teknologiateollisuuden työnantajat ry

Sari Ojanen, neuvottelujohtaja, Valtion työmarkkinalaitos

Palkansaajat:

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:

Riku Aalto, puheenjohtaja, Teollisuusliitto

Jarkko Eloranta, puheenjohtaja, SAK

Ismo Kokko, puheenjohtaja, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

Kimmo Palonen, puheenjohtaja, Rakennusliitto

Annika Rönni-Sällinen, puheenjohtaja, Palvelualojen ammattiliitto PAM

Akava:

Teemu Hankamäki, puheenjohtaja, Ylemmät Toimihenkilöt YTN

Samu Salo, varapuheenjohtaja, Ylemmät Toimihenkilöt YTN (ensimmäisessä kokouksessa sijaisena Riku Salokannel, varapuheenjohtaja, YTN)

Katarina Murto, puheenjohtaja, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Mari Keturi, toiminnanjohtaja, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:

Millariikka Rytkönen, puheenjohtaja, Tehy

Jorma Malinen, puheenjohtaja, Ammattiliitto Pro

Silja Paavola, puheenjohtaja, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Jonna Voima, puheenjohtaja, Ammattiliitto Jyty