Hyppää sisältöön

Työelämän ja koulujen yhteistyöllä osaavimmaksi kansaksi

Suomen hallituksen koulutuksellinen tavoite on nostaa maamme maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen. Eväät ovat olemassa mutta yhteisiä ponnistuksia tarvitaan sen toteutumiseksi.

Suomen hallitusohjelmassa sanotaan, että maamme menestys perustuu erikoistumiseen ja luovuuteen. Uudistettu koulutusjärjestelmämme ja esimerkiksi loisteliaat tuloksemme PISA-tutkimuksissa antavat hyvän pohjan kurkottaa maailman osaavimmaksi kansakunnaksi vuoteen 2020 mennessä. Tarvitaan kuitenkin paljon käytännön toimia tavoitteen saavuttamiseksi.

Uusia yhteistyömuotoja kaivataan

Yksi hallituksen esittämä keino osaamistason nostamiseksi on koulutusmaailman ja työelämän aiempaa tiiviimpi yhteistyö. Kemianteollisuudessa tätä on helppo kannattaa – yrityksillämme on pitkät perinteet toiminnasta koulutuslaitosten kanssa. Uusille, tehokkaille toimintamuodoille on kuitenkin vahva tilaus. Työelämäyhteistyön on vahvistuttava kaikilla koulutusasteilla.

Nostan muutaman esimerkin yhteistyömuodoista. Yhdessä Luonnontieteiden Akateemisten Liiton LALin kanssa olemme selvittäneet, miten yliopistojen ja korkeakoulujen kemian opetus tarjoaisi opiskelijoille vahvemmat työelämävalmiudet ja työllistymisen edellytykset. Vuoropuhelu yliopistojen kemianlaitosten kanssa käynnistyi jo syksyllä 2012.  

Innostuksen herääminen avaa tien osaamisen kehittymiselle

Edellä mainitut hankkeet keskittyvät korkeakouluopetukseen. Aivan yhtä tärkeää on herättää innostus kemiaan ja luonnontieteisiin myös urasuunnitelmiaan tekevissä nuoremmissa oppilaissa. Kun nuorten innostus saadaan syttymään, avataan tietä tavoitteena olevalle maailman parhaalle osaamiselle.

Vuosi 2020 tulee kovalla vauhdilla. Me kemiassa olemme käärineet hihamme. 

Lisätietoja

Osaaminen ja koulutus

Ala numeroin

Riitta Juvonen

Johtaja, Osaaminen ja koulutus, Kemianteollisuus ry