Hyppää sisältöön

Tutkimusryhmä tutkii logistiikan tilaa suomalaisessa elinkeinoelämässä

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun logistiikan tutkimusryhmä on laatinut Liikenneviraston pyynnöstä logistiikkaselvityksen sen nykytilasta ja tulevaisuuden odotuksista suomalaisessa elinkeinoelämässä.

Turun tutkimusryhmä tarkasteli logistisia toimintaedellytyksiä Suomen eri osissa. Helsingissä ja Uudellamaalla logistiset toimintaedellytykset koettiin erityisen hyväksi.

Selvityksen mukaan logistiikkakustannukset ovat nousseet noin prosenttiyksikön vuodesta 2011, jolloin kustannukset olivat 12,1 prosenttia yritysten liikevaihdosta. Vuonna 2013 kustannukset olivat keskimäärin 13,4 prosenttia.

Kustannusten kohoamista selittää osin Suomen teollisuuden rakennemuutokset viime vuosina. Kuljetusintensiivisempien toimialojen, kuten kemianteollisuuden ja metsäteollisuuden osuus Suomen teollisuudesta on korostunut.

Logistiikkaselvitys 2014 on ladattavissa www.doria.fi/handle/10024/101919

Lisätietoja

www.utu.fi