Hyppää sisältöön

Tutkimus selvitti, miksi AMK-insinööriopiskelijat keskeyttävät opintonsa

Keskeyttäminen on insinööriopiskelijoiden keskuudessa yleisempää kuin muiden ammattikorkeakouluopiskelijoiden – tutkinnon suorittaa 4 vuodessa vain neljännes opiskelijoista. Insinööriopiskelijoista vain hieman yli 60 prosenttia suorittaa tutkinnon. Useat yhteisöt, mukaan lukien Kemianteollisuus ry, tutkitutti E2 Tutkimuksella, miksi amk-insinööriopintoja suorittavat keskeyttävät opintonsa ja mitkä tekijät vaikuttavat opintojen viivästymiseen. Keskeyttämisiin ja opintojen viivästymisiin vaikuttavat useat tekijät.

Tutkimuksen toimeksiantajina toimivat Insinööriliitto ry, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Energiateollisuus ry, Teknologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry. Tutkimuksen tuloksia esiteltiin Helsingin Lasipalatsissa 27.10.2021.

Tutkimuksen kysely lähetettiin 1 692 insinööriopiskelijalle, ja sitä täydennettiin 16 ammattikorkeakoulun henkilöstön edustajan haastattelulla. Lisäksi haastateltiin 5 insinööriopintonsa keskeyttänyttä.

Noin neljännes opiskelijoista kokee, etteivät opinnot ole vastanneet heidän odotuksiaan. Odotukset ja todellisuus kohtaavat parhaiten niillä, jotka ovat päässeet opiskelemaan ensisijaiseen tutkimusohjelmaansa. Matematiikan osaaminen vaikuttaa olennaisesti kokemukseen opintojen vaativuudesta. Opettajien mielestä opiskelijoiden pohjataidot matemaattisissa aineissa ovat heikentyneet.

Koulutustausta (ammattikoulu tai lukio) ei tuo suurta eroa vastaajien välille, mutta matematiikan osaaminen vaikuttaa. Ne, jotka arvioivat oman osaamisensa heikoksi tai välttäväksi, kokevat opinnot haastaviksi keskimääräistä useammin.

Tutkimuksessa ilmeni kiinnostava seikka: Nuoret luottavat valmistumiseensa aikataulussa, mutta epävarmuus kasvaa neljäntenä opiskeluvuotena. Epävarmuuteen valmistumisajasta vaikuttaa se, että osa kursseista koetaan liian työläiksi ja vaativiksi. Opintojen loppuvaiheessa kaivataan myös enemmän henkilökohtaista tukea ja opastusta.

– Tehty tutkimus vahvistaa käsitystämme matematiikan ja luonnontieteiden tärkeydestä – ilman niiden hyvää hallintaa opintotie on kivinen ja usein myös kokonaan katkeaa. Tämä on todella sääli ja suurta resurssien tuhlausta. Myös ohjausta ja tukea tarvitaan, jotta opinnot saadaan kunnialla päätökseen ja siirrytään työelämään, sanovat Kemianteollisuus ry:n osaamisen ja vetovoiman Anni Siltanen ja Auli Piiparinen.

– Matematiikan ja luonnontieteiden tärkeyttä tuomme esille myös keväällä 2021 lanseeratulla Maailmaa muuttavia töitä-sivustollamme.

Tutustu tutkimukseen Insinööriliiton kotisivulla.