Hyppää sisältöön

Tuore väitöskirja: kokeellisuuteen perustuva koulutusmalli opettajille

Helsingin yliopistossa 2.12.2015 väittelevä Päivi Tomperi kehitti luonnontieteiden opettajille tutkimukselliseen kokeellisuuteen perustuvan koulutusmallin.

Syksyllä 2016 voimaan tulevat lukion opetussuunnitelman perusteet korostavat tutkimuksellisuutta luonnontieteellisten aineiden opetuksessa. Tutkija Päivi Tomperi havaitsi tutkimuksellisuuden olevan opettajille käsitteenä tuttu, mutta heidän tarvitsevan harjoitusta ja koulutusta sen käyttöön ottamisessa osaksi opetusta. Tomperi kehitti koulutusmallin, jonka avulla tutkimuksellinen kokeellisuus avautuu opettajille käytännön tasolla.

Eräs tapa jäsentää oppimisen arviointia ja määritellä osaamisen laatukriteerejä on Solo-taksonomia (Structure of the Observed Learning Outcome). Tomperin väitöskirjan mukaan SOLO-taksonomian viisi hierarkista tasoa sopivat hyvin kokeellisten tehtävien tutkimuksellisuuden kehittämiseen. Tutkimukseen osallistuneilla opettajilla ei ollut aikaisempaa kokemusta tutkimuksellisesta kemian opetuksesta.

Tomperin väitöskirja suosittelee opettajia käyttämään rohkeasti erilaisia toteuttamismalleja ja muuttamaan luokan työskentelykulttuuria aiempaa oppijakeskeisemmäksi. Mitä avoimempi tehtävä on, sitä enemmän annetaan vastuuta oppimisesta opiskelijalle. Tämä laajentaa opettajan roolia perinteisestä tiedon jakajasta. 

Päivi Tomperi väittelee 2.12.2015 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Tomperin väitöskirja on Kehittämistutkimus: Opettajan ammatillisen kehittymisen tutkimusperustainen tukeminen käyttäen SOLO-taksonomiaa – esimerkkinä tutkimuksellinen kokeellinen kemian opetus. 

Tutustu Päivi Tomperin väitöskirjan tiivistelmään (+linkki väitöskirjaan) Helsingin yliopiston digitaalisessa arkistossa Heldassa.