Hyppää sisältöön

Tukes vastaa jatkossa kemikaalien markkinavalvonnasta

Kemikaalilain mukainen markkinavalvonta keskitetään Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) syyskuun alusta. Virastoon siirretään kunnan kemikaaliviranomaisen tehtävä sekä työsuojeluviranomaisen markkinavalvontaa koskevat tehtävät. Markkinavalvonta on jatkossa toiminnanharjoittajille maksutonta.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvovat kemikaalin käytön olosuhteita ympäristönsuojelun näkökulmasta kuten tähänkin asti. Suomen ympäristökeskus valvoo eräiden EU-asetusten sekä kansainvälisten sopimusten noudattamista.

Tullin tehtävänä on valvoa maahantuonnin ja maastaviennin edellytysten täyttymistä.

Katso lisää Tukesin tiedotteesta 9.8.2013