Hyppää sisältöön

Toimivassa kiertotaloudessa talous voi kasvaa luonnonvarojen käyttöä lisäämättä

EU-komission 1.7.2014 julkistama tiedonanto nostaa kiertotalouden kehittämisen Eurooppa 2020 -kasvustrategian keskeiseksi tekijäksi. Kemianteollisuus pitää suuntaa oikeana. Kiertotalous on osa resurssitehokkuutta, mikä mahdollistaa talouskasvun luonnonvarojen käyttöä lisäämättä.

”Kiertotalouteen panostaminen on kestävä suunta. Kemianteollisuus on jalostanut eri toimialojen sivuvirroista vuosikymmenien ajan lukuisia tuotteita ja ratkaisuja globaaleille markkinoille, esimerkkeinä uusiutuvat polttoaineet, mäntyöljyjalosteet ja ksylitoli”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

Kiertotaloudessa kaikki kiertää: toisen jäte on toisen raaka-aine

Komissio ehdottaa tiedonannossaan kierrätykseen liittyvän tilastoinnin kehittämistä ja asettaa useita numeerisia tavoitteita.

”On hyvä, että jäsenvaltioille esitetään vain jätteen vähentämistavoitteet ja jätetään keinot niiden saavuttamiseksi kunkin jäsenmaan ratkaistavaksi. Kiertotalouden toteutuminen onnistuu parhaiten markkinavetoisesti, joustavuuden ja vapaaehtoisuuden pohjalta,” sanoo Kemianteollisuus ry:n osastopäällikkö Sami Nikander.

”Raaka-ainemarkkinat ovat tärkeässä asemassa. On varmistettava, ettemme estä kestävää ja innovatiivista yritystoimintaa ohjaamalla sääntelyn ja tukien kautta raaka-aineiden käyttöä julkisen vallan valitsemiin kohteisiin. Esimerkiksi jätelainsäädäntö tulisi uudistaa optimoimalla aine- ja energiavirtojen käytön kokonaisuus ”, täydentää Kemianteollisuus ry:ssä biotaloudesta vastaava asiamies Maija Pohjakallio.

 ”Teollisuuden pitäminen Euroopassa on ympäristöteko ja Eurooppa tarvitsee teollisuuden tuottamaa taloudellista ja sosiaalista hyvää. Tavoitteiden ja mittareiden valinta vaikuttaa tuotannon sijoittumiseen ja liiketoimintapäätöksiin. Siksi kiertotaloudessakin pitäisi pyrkiä globaaliin lähestymistapaan”, jatkaa Sami Nikander

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry

Sami Nikander, osastopäällikkö, sami.nikander(at)kemianteollisuus.fi, puh. 040 567 4413
Maija Pohjakallio, asiamies, maija.pohjakallio(at)kemianteollisuus.fi, puh. 050 595 6891
Susanna Aaltonen, viestintäjohtaja, susanna.aaltonen(at)kemianteollisuus.fi, puh. 040 593 4221

www.kemianteollisuus.fi

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannon bruttoarvosta on noin 20 prosenttia ja teollisuuden tavaraviennistä noin neljännes. Kemianteollisuus työllistää Suomessa yli 30 000 henkilöä.