Hyppää sisältöön

Toimintapäivästä potkua työpaikkojen kehittämiseen

Keski-Pohjanmaalla käynnistyy uudenlainen yhteistyömalli alueen työpaikkojen kehittämistoiminnan aktivoimiseksi. Ensimmäinen alueellinen toimintapäivä järjestetään Kokkolassa 21.5.2015. Jatkossa yhteistyömallia on tarkoitus hyödyntää myös muilla alueilla.

Toimintapäivän tavoitteena on rohkaista työyhteisöjä ja paikallisia työelämän toimijoita kehittämään työpaikkojen arjen toimintaa ja antaa konkreettista tukea kehittämishankkeiden suunnitteluun ja toteuttamisessa.

Yhteistyömalli toimii esimerkkinä myös muille alueille ja toimialoille niiden oman kilpailukyvyn ja kestävän tuottavuuden edistämiseksi. Päivän teemoissa painottuvat tulevaisuuden työ, johtaminen ja turvallisuus.

Työelämä 2020 -hankkeen johtaja Margita Klemetti korostaa paikallisen yhteistyön tärkeyttä yhä nopeutuvassa työelämän muutoksessa:

– Menestyvässä yrityksessä aineeton pääoma eli ihmiset, tietotaito ja johtaminen ovat ratkaisevassa asemassa. Toimintatapoja ja johtamista uudistamalla voidaan parantaa henkilöstön hyvinvointia ja luoda edellytyksiä sekä yrityksen kilpailukyvylle että koko Suomen menestykselle. Suomi tavoittelee työelämässä Euroopan ykkössijaa vuoteen 2020 mennessä ja uskomme, että se voidaan saavuttaa, Klemetti sanoo.

– Kilpailukyvyn ylläpitäminen edellyttää yritysten toiminnan jatkuvaa kehittämistä myös turvallisuusasioissa, toteaa johtaja Riitta Juvonen Kemianteollisuus ry:stä.

– Osaamisen kehittäminen sekä yhteistyö yritysten sisällä ja yritysten välillä ovat olennaisia keinoja huipputason saavuttamiseen. Uutena toimintamallina kemianteollisuudessa käynnistetty alueellisia työturvallisuuden kummiverkostoja, joissa jaettujen kokemusten on koettu palvelevan yritysten tarpeita hyvin. Tavoitteena on uusien kummiverkostojen käynnistäminen, Juvonen jatkaa.

– Niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa väestö ikääntyy, työurat ovat katkonaisia ja syntyvyys laskee. Työeläkeuudistuksen onnistuminen vaatii lainsäädäntömuutosten lisäksi yrityksiltä ja niiden henkilöstöiltä panostamista työhyvinvointiin ja tukea eri-ikäisten työntekijöiden työssä jaksamiseen. Sekä työnantajien että työntekijöiden asenteiden on muututtava, Teknologiateollisuuden apulaisjohtajan Ari Sipilä korostaa.

Toimintapäivän järjestävät Työelämä 2020 -hankkeen Keski-Pohjanmaan alueverkosto sekä Teknologiateollisuuden ja Kemianteollisuuden työnantaja- ja työntekijäliitot. Kokkolanseudun Kehitys Oy vastaa tilaisuuden järjestelyistä.

Lisätiedot:

johtaja Riitta Juvonen, Kemianteollisuus ry, puh. 040 515 7107, riitta.juvonen(at)kemianteollisuus.fi

työmarkkinaneuvos Pirjo Harjunen, TEM, p. 029 504 8007