Hyppää sisältöön

Timo Leppä: Kokkolan väyläpäätös on erinomainen uutinen kemianteollisuudelle

Hallituksen päätös Kokkolan meriväylän syventämisestä on erinomainen uutinen kemianteollisuudelle, sillä nykyinen väyläsyvyys jättää isot laivat vajaalastiin tai pakottaa toisesta aluksesta tehtävään loppulastaukseen avomerellä. Kokkolassa toimii Pohjoismaiden suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä ja sataman tavaraliikenne on yli kaksinkertaistunut 2000-luvun alun lukemista.

Hallitus teki budjettiriihessä myös pieniä, mutta osaamisen ja työllisyyden kannalta oikeansuuntaisia päätöksiä osoittamalla rahaa bio- ja kiertotalouden edistämiseen, ammatillisen koulutuksen uudistamiseen, luonnontieteiden ja matematiikan opetukseen, muuntokoulutukseen sekä opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen.

Päätös parlamentaarisen työryhmän perustamisesta yritystukien uudistamiseksi tuo toivottavasti selkeyttä ja pitkäjänteisyyttä yritystukikeskusteluun. Myös yritystukitermi kaipaa tässä yhteydessä selvää remonttia, sillä nykyisin yritystukitermiä käytetään niin ideologisten kuin verotuksellisten tavoitteiden ajamiseen. Suomessa väitetään esimerkiksi nykyisen dieselverokannan olevan yritystukea, vaikka EU ei pidä sitä yritystukena.

Yritystukikeskustelussa on tärkeintä verrata Suomessa käytettäviä verokantoja ja tukimuotoja kilpailijamaiden vastaaviin toimiin. Näin saamme parhaiten selville sen, kuinka kilpailukykyinen suomalainen toimintaympäristö on. Tuotannon säilyminen Suomessa on paras tae työllisyydelle ja valtiontalouden tasapainolle.

Timo Leppä

Toimitusjohtaja, Kemianteollisuus ry