Hyppää sisältöön

Tikkurila: Työaikapankki syntyi yhdessä suunnitellen

Tikkurilassa työnantaja ja työntekijät ovat sopineet paikallisesti joustavista työaikajärjestelyistä. Myös koko henkilöstöä koskeva työaikapankki on yhteistyön tulosta.

Maalinvalmistaja Tikkurilan henkilöstöpäällikkö Anna Saksi ja yhtiön henkilöstöryhmien edustajat ovat kokoontuneet Vantaalla kuukausittaiseen palaveriinsa.

Paikalla ovat pääluottamushenkilöt, joista Ulla Forsten edustaa toimihenkilöitä, Kai Hagelberg työntekijöitä ja Jukka Järvinen ylempiä toimihenkilöitä.

”Säännöllisten tapaamisten lisäksi kokoonnumme aina kun siihen on tarvetta. Hyvä keskustelu paikallisella tasolla syntyy siitä, että jokainen tietää oman roolinsa ja vastuunsa. Keskustelu on avarakatseista, ja asioita osataan katsoa laajasta näkökulmasta”, Saksi sanoo.

Hagelbergin mielestä oleellista on keskinäinen luottamus.

”On tärkeää, että henkilöstön edustajat otetaan mukaan valmistelemaan työntekijöitä koskevia asioita. Työnantaja voi kuitenkin luottaa, etteivät salassa pidettävät asiat vuoda mihinkään.”

Luottamus auttaa yli vaikeiden aikojen

Monen muun yrityksen tavoin Tikkurilakaan ei ole välttynyt taantumassa yt-neuvotteluilta ja henkilöstövähennyksiltä. Jukka Järvinen arvioi, että luottamuksellinen keskusteluyhteys on auttanut vaikeissa prosesseissa.

”Viime syksyn yt-neuvotteluissa uskallettiin puhua asioista niiden oikeilla nimillä, kun molemmat osapuolet tiesivät, että luottamukselliset tiedot pysyvät vain neuvottelijoiden tiedossa.”

Löydettyjen ratkaisujen ansiosta henkilöstövähennykset jäivät selvästi arvioitua pienemmiksi. Syksyllä sovittiin muun muassa, että paikallisen sopimisen keinoin lähdetään rakentamaan joustavia työaikajärjestelyjä.

Tikkurilassa on nyt sovittu vuotuisen työajan uudesta järjestämisestä, joka huomioi aiempaa paremmin tuotannon vaihtelut eri vuodenaikoina.

Työaikapankki koko henkilöstölle

Työehtosopimuksen mahdollistamia työaikojen joustoa on hyödynnetty myös muissa yhteyksissä. Tikkurilassa on esimerkiksi meneillään uuden toiminnanohjaus- eli ERP-järjestelmän käyttöönotto, joka vaatii työhön osallistuvilta pitkiä työpäiviä ja aika ajoin viikonlopputyötä.

”Olemme sopineet yhdessä esimerkiksi ylityökäytännöistä ja siitä, miten ylityötunnit käsitellään”, Anna Saksi sanoo.

Tikkurilassa työnantajan ja henkilöstön edustajat ovat myös suunnitelleet yhdessä työaikapankin. Pankkiin voi tallettaa esimerkiksi työaikaliukumia sekä pekkas- ja lomapäiviä ja pitää ne myöhemmin vapaina.

”Työaikapankkia väännettiin pitkään. Mutta sitten kun aika oli kypsä, neuvottelutulos syntyi varsin nopeasti”, Ulla Forsten sanoo.

”Olemme tiettävästi ensimmäinen kemianalan yritys, jossa kaikilla henkilöstöryhmillä on työaikapankki”, Kai Hagelberg jatkaa.

Seuraavaksi työnantajan ja työntekijöiden edustajat miettivät yhdessä henkilöstön palkitsemisjärjestelmiä.

”Asiasta päättää yrityksen johto, mutta henkilöstön edustajat ovat mukana suunnittelemassa ja antavat kommentteja palkitsemiskonsulttien kanssa tehtyihin esityksiin”, Saksi toteaa.

Yhteistyötä monella foorumilla

Tikkurilassa paikallista vuoropuhelua käydään monella foorumilla. Esimerkiksi hyvinvointiryhmässä ovat mukana yrityksen edustajat ja työsuojeluvaltuutetut.

Yt-neuvottelutoimikunnan korvaa Tikkurilassa puolestaan laajennettu johtoryhmä. Joka toinen kuukausi koontuvassa ryhmässä ovat mukana johdon edustajat Suomesta sekä pää- ja varapääluottamushenkilöt.

Henkilöstöä koskevia asioita käsitellään yleensä niin, että mukana ovat kaikkien henkilöstöryhmien edustajat.

”On tärkeää, että pöydän äärellä tulee esille eri näkökulmia, kaikkia kuunnellaan ja haetaan sitten kompromissia. Meillä on eri henkilöstöryhmien kesken hyvä keskusteluyhteys”, Ulla Forsten sanoo.

Valokuvassa vasemmalta pääluottamushenkilöt Ulla Forsten, Jukka Järvinen ja Kai Hagelberg ja henkilöstöpäällikkö Anna Saksi. 

 

Lisätietoja

Tikkurila valmistaa, kehittää ja markkinoi maaleja kuluttajille, ammattimaalareille ja teollisuudelle. Yhtiöllä on valmistusta kymmenessä maassa ja sen suurimmat markkinat ovat Suomen ohella Ruotsi, Venäjä, Puola ja Baltian maat. Tikkurilan henkilöstömäärä vuonna 2015 oli 3100.

Tikkurila Oyj 

Kuinka työpaikoilla sovitaan? Katso, kuinka paikallinen sopiminen vahvistuu työmarkkinoilla 

 

Katso myös paikallisen sopimisen caseja:

Forcit: Joustavat työvuorot parantavat tuottavuutta

Transmeri: Hyvä keskusteluyhteys lähtee luottamuksesta

Nokian Renkaat: Lisää työaikajoustoja ja työsuhdeturvaa

Orion: Korvaavan työn käytäntöjä kannattaa kehittää 

KWH Mirka: Jatkuvasta neuvottelusta hyötyvät kaikki