Hyppää sisältöön

Terveisiä kilowattituntien, CO2-ekvivalenttien, TRI-lukujen ja muiden yksiköiden keskeltä!

Vuosittainen Responsible Care -raportointi on tullut yritysten osalta päätökseen, ja nyt onkin käynnissä se kaikista kiinnostavin osuus, eli yritysten tietojen läpikäynti, analysointi, tarkentaminen ja kokonaisuuksien laskenta. Responsible Care -sitoutuneita yrityksiä on lähes 100 ja raportoivia toimipaikkoja yli 120. Näistä jokainen raportoi yli 30 indikaattoria. Eli dataa riittää!

Raportoinnissa näkee yritysten systemaattisen työn tulokset. Vuosittain julkaistava Responsible Care -tuloksien kokonaisuus ei aina kerro koko kuvaa, vaikka hienosti koko alan kehitys niissä näkyykin. Kun puhutaan noin sadasta yrityksestä, joukkoon mahtuu kehitystä ja takapakkia, huoltoseisokkeja, tuotannon pienentymisiä ja kasvuja, investointeja ja tuotannon supistamista. Kaikkea. Mutta kun käyn läpi yritys yritykseltä ja indikaattori indikaattorilta läpi näitä raportoitavia tietoja, näen sen hienon kehityskulun, joka yksittäisissä yrityksissä tapahtuu. Kuinka yhtenä vuonna on aloitettu ilmastotavoitteen suunnittelu, miten seuraavana vuonna se on jo asetettu, ja miten erilaisilla toimilla voidaan joko pikkuhiljaa tai kertarysäyksellä tehdä suuria muutoksia. Myös yritysten pitkäjänteinen ja laaja-alainen turvallisuustyö näkyy datasta hienosti, samoin kiertotalouden edistyminen.

Raportointi auttaa rakentamaan sitä kuvaa, jota yrityksissä tehdään joka päivä ja joka vuosi kestävän kehityksen eteen. Joskus kyse on isoista investoinneista, kuten maalämpöjärjestelmään investoimisesta, jolloin voidaan vaikka kokonaan irtaantua polttoöljystä, ja yhtäkkiä yrityksen päästöt pienenevät kertaheitolla. Ja joskus esimerkiksi investointi uuteen jäteveden puhdistuslaitokseen tuo toivottuja tuloksia vasta toimittuaan hetken, kun bakteerit pääsevät kunnolla vauhtiin. Raportoinnissa näkyy myös hienosti se, miten yrityksissä tehdään työtä raaka-ainepaletin muuttamiseksi. Yksittäisten yritysten raporteilla näkyy hienosti uusien raaka-aineiden kokeilu ja käyttöönotto, oli sitten kyse uusiutuvista raaka-aineista, kierrätetyistä raaka-aineista tai esimerkiksi jonkun sivuvirran uudenlainen hyödyntäminen. Tämä kaikki tieto toimii myös pohjana nyt keväällä käynnissä olevissa selvityksissämme biodiversiteettiin ja scope 3 raaka-aineisiin liittyen.

Useinkaan investoinnit ympäristö-, terveys- ja turvallisuusalueella eivät tuota tuloksia heti investointiprojektin päätyttyä. Ne vaativat aikaa ja malttia, ennen kuin investoinnit realisoituvat pienemmiksi ympäristövaikutuksiksi tai paremmaksi turvallisuudeksi ja usein samalla myös pienemmiksi kustannuksiksi tai muiksi säästöiksi. Siksi tarvitaankin kvartaalit ylittävää ajattelua, pitkän tähtäimen kestävään kehitykseen sitoutumista ja jatkuvaa raportoimista – se tuo näkyväksi kehityksen pitkällä ja lyhyellä aikavälillä ja auttaa tunnistamaan kehityskohteita.

Nyt palaan taas yritysten datan pariin, ja palaan toivottavasti pian tuoreiden Kemianteollisuuden vastuullisuuslukujen kanssa!