Hyppää sisältöön

Teollisuusliiton ja Ammattiliitto Pron tuoreet ilmoitukset työtaisteluista osoittavat ammattiliitoilta täyttä vastuuttomuutta

Teollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro ilmoittivat torstaina 28. joulukuuta, että ne kohdistavat seuraavat poliittiset työtaistelutoimet Porvoon Kilpilahden ja Kokkolan Industrial Parkin teollisuusaluille 1.–2.2.2024 väliseksi ajaksi.  Nämä alueet ovat kemianteollisuuden suurimpia keskittymiä Suomessa, ja niissä työskentelee kymmeniä tuhansia alan työntekijöitä ja useita merkittäviä alan yrityksiä. Työtaistelutoimet kohdistuvat 13:een kemianteollisuuden yritykseen ja useaan toimipaikkaan. Nämä ovat myös prosessiteollisuuden laitoksia.

Näissä yrityksissä teollisten prosessien alasajo ja ylösajo voivat kestää viikkoja, joten käytännössä Teollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro hankaloittavat yritysten toimintaa hyvin pitkällä aikavälillä. Tämän päiväinen ilmoitus osoittaa, että ay-liikkeellä on tarkoituksena aiheuttaa mahdollisimman paljon vahinkoa vientiteollisuuden yrityksille ja sitä kautta vaarantaa vientiteollisuuden työpaikat. Päätös on vastuuton ja aiheuttaa tarpeetonta vahinkoa myös kaikille suomalaisille ja jopa tarpeettomia turvallisuusriskejä.

– Normaaleja, määrävälein tehtäviä, teollisten prosessien huolto- ja investointiseisokkeja suunnitellaan jopa vuosia. Nyt luodaan tarpeeton turvallisuus- ja ympäristöriski, jos teolliset prosessit ajetaan alas tällaisella aikataululla ja normaalien huoltoseisokkien ulkopuolella. Tällaisia turhia turvallisuus- ja ympäristöriskejä ei pitäisi missään olosuhteissa ottaa, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto.

– Tämän päiväiset ilmoitukset vain alleviivaavat hallituksen käynnissä olevan työrauhalainsäädännön pikaisen uudistamisen tarpeen. Kun poliittisesta lakosta on tullut ammattilitoille vain väline aiheuttaa maksimaaliset vahingot yrityksille, tulisi hallituksen vielä pohtia, onko Suomessa syytä siirtyä Saksan tielle ja kieltää poliittiset lakot kokonaan. Prosessiteollisuudessa muutaman päivän lakkoilu aiheuttaa useiden viikkojen vahingot. Tässä vaikeassa taloustilanteessa pitääkin kysyä, vaarantaako ay-liike toimillaan jäsentensä työpaikat Suomessa, toteaa Kemianteollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Etu-Seppälä.

– Millaisen signaalin nämä ilmoitetut toimet antavat Suomesta vakaana toiminta- ja investointiympäristönä? Nämä toimet aiheuttavat vahinkoa lopulta kaikille suomalaisille, kun Suomen maine investointi- ja toimintaympäristönä saa väistämättä kolhuja, kysyy Etu-Seppälä.

Kemianteollisuuden yrityksillä on tärkeä rooli yhteiskunnan kannalta keskeisissä toiminnoissa, esimerkiksi terveydenhuollossa, liikenteessä ja lämmityksessä. Kerrannaisvaikutukset ovat suuria, sillä useimmat kemianteollisuuden tuotteet menevät edelleen muun teollisuuden, palveluiden ja maatalouden käyttöön.