Hyppää sisältöön

Tekes hakee pk-yrityksiä cleantechissa ja biotaloudessa

Tekesin kampanjan kohderyhmänä ovat pk-yritykset, jotka tavoittelevat kasvua cleantechin ja biotalouden globaaleilla markkinoilla. Kestävää kasvua -kampanja toteutetaan Team Finland -yhteistyönä. Tekes, Export Finland (Finpro), Finnvera ja ELY-keskukset tarjoavat kampanjan aikana rahoitusta, neuvontaa ja verkostoja kokonaispalveluna.

Kestävää kasvua -kampanja saattaa sopia hyvinkin eri vaiheissa oleville yrityksille. Esimerkiksi uusiutuva energia, raaka-aineiden ja energian tehokas käyttö, puun ja biomassojen monipuolinen hyödyntäminen sekä kestävä kaivannaistoiminta ovat alueita, joissa suomalaisilla yrityksillä on runsaasti tietotaitoa ja liiketoiminnan kasvun mahdollisuuksia.

Hakuun odotetaan erityisesti uudentyyppisiä ja markkinoille kokonaan uusia innovaatioita luovia hankkeita cleantechin ja biotalouden alueilta. Yritysten pilotointi- ja demonstrointihankkeet ovat erityisen toivottuja.

Yrityksen kasvusuunnitelmaa tai projekti-ideaa koskeva yhteydenottopyyntö on jätettävä Tekesin tunnustelulomakkeella (löytyy www.tekes.fi) 4.3.2015 mennesssä. Tekesin rahoitusta voi hakea myös suoraan heti Tekesin sähköisen asiointipalvelun kautta. 

Lue lisää Tekesin kotisivulla