Hyppää sisältöön

Tällainen on uusi työaikakokeilu kemianteollisuudessa – ”Tavoitteena on kannustaa miettimään omalle työpaikalle sopivia työaikajärjestelyjä”

Kemianteollisuuden TES-asioiden ja paikallisen sopimisen asiantuntija, lakimies Miira Kaukolinna avaa blogikirjoituksessaan uutta työaikakokeilua kemianteollisuuden alalla.

Kemianteollisuus ry, Teollisuusliitto ry ja Ammattiliitto Pro ry käynnistivät ajalle 18.1.2022–31.12.2023 määräaikaisen hankkeen, jossa kannustetaan yrityksiä sopimaan uudentyyppisistä, osapuolten yhteisen edun mukaisista työaikajärjestelyistä.

Paikallisesti sopien näissä kokeiluissa voidaan poiketa työehtosopimusten työaikaa koskevista määräyksistä enintään työehtosopimuskauden ajaksi. Työpaikalla on kuitenkin kaikissa tapauksissa noudatettava työaikalain pakottavaa lainsäädäntöä (mm. työajan määritelmä, lisä- ja ylityön määritelmät ja suostumus, työajan enimmäismäärä keskimäärin 48 tuntia viikossa kalenterivuoden ajanjaksolla).

Työaikakokeilu mahdollistaa paikallisen sopimisen esimerkiksi seuraavista:

  • Varallaolosta ja siitä maksettavista korvauksista
  • Säännöllisen työajan pituudesta
  • Liukuvan työajan rajoista, enimmäiskertymästä ja seurantajakson pituudesta
  • Sunnuntaityösuostumuksesta ja -korvauksesta
  • Lisä- ja ylityökorvauksen suuruudesta ja antamisesta vapaana
  • Lyhennettyä työaikaa koskevan sopimuksen kestosta (nyt 26 viikkoa)
  • Päivittäisistä tauoista (ruokatauko, virkistystauko), vuorokausilevosta, viikkolevosta
  • Tasoittumissuunnitelmasta ja työvuoroluettelosta

Työaikakokeilussa voidaan sopia työpaikan ja työntekijöiden tarpeiden mukaisista, työaikalakia ja työehtosopimusta joustavammista työaikajärjestelyistä. Liittojen tavoitteena onkin kannustaa miettimään juuri omalle työpaikalle sopivia työaikajärjestelyjä ja rohkaista paikallisia osapuolia kokeilemaan erilaisia työaikajärjestelyjä. Vanhaan voi aina palata tai työaikajärjestelyjä muuttaa, mikäli kokeiltu uusi malli ei toimisikaan, koska paikalliset sopimukset ovat irtisanottavissa.

Paikallinen sopimus tulee saattaa liittojen väliselle työaikatyöryhmälle tiedoksi, jos paikallisessa sopimuksessa on poikettu työehtosopimuksen määräyksistä. Liitot eivät kuitenkaan puutu osapuolten sopimusvapauteen.

Työnantajan edustaja ja henkilöstön edustaja tai henkilöstö yhdessä voivat ilmoittaa työpaikkansa kokeiluun milloin tahansa sopimuskauden aikana. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse. Liittojen välinen työryhmä antaa mukaan lähteville neuvotteluosapuolille alkukoulutuksen pakottavista työaikamääräyksistä. Seuraava alkukoulutus järjestetään 29.8.2022 ja siihen voi ilmoittautua täällä (avautuu vain Kemiaextran käyttäjille).