Hyppää sisältöön

Tahto edistää teollisuuden kilpailukykyä yhdistää suomalaisia päättäjiä

Aula Researchin Kemianteollisuus ry:lle tekemän tutkimuksen mukaan suomalaisilla päättäjillä on korkea tahtotila teollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi. Myös tutkimus- ja innovaatiorahoitukseen halutaan panostaa heikosta taloustilanteesta huolimatta. Kemianteollisuutta arvostetaan toimialana ja kemianteollisuudella nähdään olevan tärkeä rooli teollisuuden uudistumisessa.

Aula Research toteutti Kemianteollisuus ry:n toimeksiannosta kyselytutkimuksen, jossa kartoitettiin poliittisten vaikuttajien ja virkamiesten käsityksiä vientiteollisuuden toimintaympäristöstä ja kemianteollisuudesta.

Tutkimukseen vastanneista päättäjistä selvä enemmistö kannattaa sääntelyn sujuvoittamista ja keventämistä. Vastaajista 74 % on sitä mieltä, että ympäristölupaprosesseja tulee keventää nykyisestä ja samoin 74 % on sitä mieltä, että lupaprosessien kestolle tulee asettaa aikaraja. Teollisuuden sääntelyn keventämistä omavalvontaa lisäämällä kannattaa 68 % vastaajista.

Tutkimuksessa kysyttiin myös näkemyksiä energiahuollosta. Vastaajista 62 % kannattaa teollisuuden alennetun sähköveron säilyttämistä. Lähes puolet vastaajista (47 %) näkee, että päästökaupan epäsuoria kustannuksia tulisi kompensoida teollisuudelle. Kompensaatiota vastustaa vain 22 %.

– Suomalaisten päättäjien tahtotila teollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi yhdistää poliittisia päättäjiä ja virkamieskuntaa. Nyt pitäisi pitää huolta siitä, että tahtotila myös realisoituu päätöksissä ja käytännön toimenpiteissä, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

 

Tutkimus- ja innovaatiorahoitukseen halutaan panostaa heikosta taloustilanteesta huolimatta

Tutkimukseen vastanneista vaikuttajista 82 % näkee, että julkista tutkimus- ja innovaatiorahoitusta tulisi lisätä vaikeasta taloustilanteesta huolimatta samalla kun vain 9 % on sitä mieltä, ettei rahoituksen tasoa tulisi lisätä.

– Kemianteollisuus on korkean osaamisen ja teknologian ala, joka tarvitsee menestyäkseen tutkimusta. Lääkkeet, uusiutuvat liikennepolttoaineet ja biopohjaisista raaka-aineista kehitetyt kemian tuotteet ovat esimerkkejä suomalaisesta huippuosaamisesta, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

Kemianteollisuutta arvostetaan toimialana

Tutkimukseen vastanneet arvostavat kemianteollisuutta alana ja uskovat kemianteollisuuden osaamiseen. Vastaajista 93 % näkee, että kemianteollisuudella on tärkeä rooli teollisuuden uudistumisessa. Vastaajista 86 % on sitä mieltä, että kemianteollisuudella on keskeinen rooli talouskasvun moottorina Suomessa, 90 % pitää suomalaisia kemian alan yrityksiä vastuullisina toimijoina ja 91 % näkee suomalaisen kemianalan osaamisen olevan korkealla tasolla.

Aula Research toteutti tutkimuksen kesä-heinäkuussa 2015. Poliittisista vaikuttajista tutkimukseen kutsuttiin kansanedustajat ja ryhmäkanslioiden edustajat, ministereiden valtiosihteerit ja erityisavustajat sekä puoluetoimistot. Tutkimukseen kutsuttiin johtavia virkamiehiä VM:stä, TEM:istä, OKM:stä, YM:stä sekä LVM:stä. Kyselyyn vastasi 167 vaikuttajaa ja vastausprosentti oli 31. Vastausprosentti on tasainen kaikissa vastaajaryhmissä, minkä lisäksi otoksessa poliittisten vaikuttajien puoluejakauma noudattaa todellista puoluejakaumaa valtakunnan tasolla.

 Aularesearchin tutkimuksen kuvakooste (PDF) 

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry
Timo Leppä, toimitusjohtaja, timo.leppa@kemianteollisuus.fi, puh. 040 593 4221
Susanna Aaltonen, viestintäjohtaja, susanna.aaltonen@kemianteollisuus.fi, puh 040 593 4221

Aula Research Oy
Juha Vekkilä, tutkija, juha.vekkila@aularesearch.fi, puh. 050 352 5335

Kemia – osa hyvää elämää

kemianteollisuus.fi

Twitter: @Kemianteollisuu

Slideshare:www.slideshare.net/Kemianteollisuusry

Linkedin:http://linkd.in/1g4vUbs

Tilaa uutiskirje:http://bit.ly/1Mk0cTq 

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus Suomen teollisuustuotannosta ja teollisuuden tavaraviennistä on lähes neljännes. Kemianteollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 34 000 henkilöä.