Hyppää sisältöön

Susanne Lindholm: Vuorolaboranttina petrokemian laboratoriossa

Kiinnostuin kemiasta vaihto-oppilasvuoteni aikana Yhdysvalloissa. Perinteisen kemian opiskelun lisäksi kaipasin myös teknillistä taustaa, joten Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu oli luonnollinen vaihtoehto lukion jälkeen. Nyt kesän jälkeen pyörähtää käyntiin neljäs vuosi kemiantekniikan opintojen parissa.

Kuten jo kahtena aikaisempana kesänä, olen töissä Borealis Polymers Oy:n laboratoriopalveluissa keskeytymättömässä vuorojärjestelmässä. Työtehtäviin kuuluu petrokemian tuotantolaitoksen tuotteiden laadunvalvonta sekä ympäristö- ja laivausanalyysit. Työ on hyvin monipuolista, ja ensimmäisenä kesänä analyysien vaihtelevuus toi suurta haastetta perehdytykseen. Työnteko kuitenkin helpottui rutiininomaisen analyysityön myötä. Nyt kolmantena kesänä sopeutuminen työn arkeen tapahtui varsin nopeasti.

Työvuorot ovat 12 tunnin mittaisia ja analysoitavaa riittää. En silti koe työtä stressaavaksi tai painostavaksi. Laboratoriossa korostetaan ennen kaikkea huolellista ja turvallista työskentelyä sekä rauhallista ja varmaa otetta työhön. Tuloksien luotettavuus on tärkeää, sillä niillä on suora vaikutus laitoksen tuotantoon ja prosesseihin. Kiireen sattuessa muut työkaverit auttavat ja neuvovat mielellään. Työkavereiden merkitys korostuu myös pitkissä työvuoroissa ja tässä kesien mittaan ovat vakituiset työntekijät ja muut kesätyöntekijät tulleet tutuiksi. Hauskat ja rennot työkaverit takaavat, että tauoilla ja työtä tehdessä ei tule tylsää!

Olen oppinut perusteellisesti tuntemaan laboratoriossa käytettäviä instrumentteja ja erilaisia menetelmiä. Kuitenkin joka kesä olen oppinut jotain uutta ja aina on jotain kehitettävää. Odotan tältä kesältä erityisesti oman osaamiseni syventämistä, itsevarmuuden kasvamista työnteossa ja yhä kasvavaa käsitystä Borealiksesta kemianteollisuuden yrityksenä, mutta ennen kaikkea odotan Borealiksen järjestämiä kesäharjoittelijoiden juhlia!

Lisätietoja

Kesä kemiassa-blogissa nuoret kertovat kesätyökokemuksistaan kemianteollisuudessa.

Susanne Lindholm

Kirjoittaja opiskelee kemiaa Aalto-yliopiston teknillisessä korkeakoulussa