Hyppää sisältöön

Suomi yritetään pudottaa polvilleen murtajalakon laajennuksella

Murtajalakon pönkittämiseksi kaavaillut työnseisaukset uhkaavat estää viennin ja tuonnin Suomen satamista. Liikenne pysähtyy kiirastorstaina, jos neuvottelut eivät tuota tulosta. Tavaroita jäisi päivittäin toimittamatta 80 miljoonan euron arvosta.

Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Teknologiateollisuus ry

Suomen ulkomaankauppa pysähtyy, jos valtakunnansovittelijan johdolla ei päästä sopimukseen. Merimies-Unioni ja Konepäällystöliitto uhkaavat pysäyttää rahtiliikenteen torstaina kello 14.

– Toimenpide on ylimitoitettu, kun kiista 200 työntekijän riidasta uhkaa pysäyttää koko Suomen viennin. Pieni avainryhmä aiheuttaa jälleen mittavaa vahinkoa. Keskustelut työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmän uudistamisesta on saatava pian uudestaan käyntiin. Näin tilanne ei voi jatkua vuodesta vuoteen, painottaa Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen.

Merimies-Unioni ja Konepäällystöliitto vaativat Acrtia Shippingin yrityskohtaisen sopimuksen laajentamista yleissitovaksi.

– Yleissitovuuden vaatiminen puhtaasti yrityskohtaiseksi tehdylle työehtosopimukselle on käsittämätöntä. Se merkitsisi entisestään lisääntyvää jäykkyyttä ja kustannuksia suomalaiselle merenkululle ja tavaraliikenteelle, huomauttaa Metsäteollisuuden työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen.

Suomen ulkomaankaupan arvo on runsaat 300 miljoonaa euroa päivässä. Siitä 240 miljoonaa toimitetaan meritse, ja siitä puolestaan Suomen lipun alla kolmasosa eli 80 miljoonaa euroa päivässä.

– Teollisuus ei ole riidan osapuoli, mutta se on ensimmäisten joukossa kärsimässä siitä. Jo kuljetusten pysäyttämisellä uhkaaminen vaikuttaa asiakkaisiin, jotka miettivät tekemiensä tilausten toimitusvarmuutta. Työrauhan ylläpitämisessä ja lakkojen välttämisessä on kyse koko Suomen edusta, toteaa Kemianteollisuuden työmarkkinajohtaja PekkaHotti.   

Vahingot eivät rajoitu vain ulkomaankaupan välittömiin tappioihin. Suomen maine luotettavana kauppakumppanina heikkenee. Asiakas ei kuuntele selityksiä siitä, miksi hänen tilaamansa toimitus ei tule sovittuna ajankohtana, vaan etsii korvaavan toimittajan muualta.

Nykyisessä taloustilanteessa luulisi korostuvan yhteisen hyvän tavoite. Edessämme on ilman ylimääräisiä tulonmenetyksiäkin vaikeiden sopeutustoimien tekeminen. Vientitulojen pieneneminen ja yritysten toiminnan vaarantuminen lisäävät leikkausten tarvetta, toteavat työmarkkinajohtajat.

Lisätietoja:

Johtaja Pekka Hotti, Kemianteollisuus, puh. 040 722 6151

Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen, Teknologiateollisuus, puh. 040 089 4220 

Johtaja Nina Pärssinen, Metsäteollisuus, puh. 040 503 2353

Kemianteolisuus ja ulkomaankauppa

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus Suomen teollisuustuotannosta ja tavaraviennistä on noin neljännes. Kemianteollisuuden vuosiliikevaihto on 25 miljardia ja se työllistää suoraan Suomessa noin 34 000 henkilöä. Kemianteollisuuden viennin arvo oli 12,9 miljardia vuonna 2014.