Hyppää sisältöön

Suomen ensimmäinen nesteytetyn maakaasun terminaali avattiin

Suomen ensimmäinen nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaali avattiin Porissa 12.9.2016. Terminaalin avautumisen myötä nesteytetyn maakaasun saatavuus paranee huomattavasti. Terminaali mahdollistaa LNG-toimitukset myös kaasuverkoston ulkopuolelle.

Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen korostaa tiedotteessa, että nyt avattu Porin terminaali vahvistaa pohjoismaista kaasuekosysteemiä ja monipuolistaa Suomen energiamarkkinoita. Terminaali mahdollistaa nesteytetyn maakaasun toimitukset myös kaasuverkoston ulkopuoliselle teollisuudelle, meri- ja raskaalle liikenteelle. 

Uudet maakaasun toimitukset ovat tärkeä kilpailukykytekijä niin Porin sataman M20 teolllisuuspuistolle kuin alueen teollisuusyrityksille, joista jo useat ovat siirtyneet nesteytetyn maakaasun käyttäjiksi.

Nesteytetyn maakaasun tarjonnassa on otettu viime aikoina merkittäviä edistysaskeleita. Elokuussa 2016 avattiin Suomen ensimmäinen raskaalle liikenteelle suunnattu kaasutankkausasema Vuosaaren satamaan. Uusi LNG-terminaali valmistuu vuonna 2018 Tornioon.

Lue Gasumin tiedote. 

(Valokuva: Gasum Oy)  

Kemian avulla pystymme vähentämään merkittävästi esimerkiksi energian tuotantoon ja polttoaineisiin liittyviä hiilidioksidipäästöjä. Katso, miten kemia on mukana ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.