Hyppää sisältöön

Suomelle tärkeä vientiteollisuus tarvitsee ammattiosaamista ja -osaajia

Uudet teknologiat sekä yritysten uudet ansaintamallit ja tavat toimia muuttavat vientiteollisuuden ammattitaitovaatimuksia. Yrityksissä tarvitaan uudistuvan työelämän tarpeisiin perustuvan koulutuksen suorittaneita ammattiosaajia.

On tärkeää, että ammatillista koulutusta kehitetään kokonaisuutena, myös rahoitusta ja järjestäjäverkkoa on uudistettava. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön on pikaisesti käynnistettävä ammattiosaamisen ja ammatillisen koulutuksen kehittämisohjelma. Yritykset yhdessä oppilaitosten kanssa huolehtivat siitä, että yläkouluihin saadaan tietoa vientiteollisuudesta ja sen töihin valmistavista ammattiopinnoista.

Resurssit suunnattava opetuksen laatuun ja työelämäyhteistyöhön

– Hyvälle teknologiaosaamiselle on tulevaisuudessa entistä enemmän kysyntää maailman väkiluvun kasvaessa. Raaka-aine- ja energiatehokkuus, automatisaatio ja digitalisaatio sekä uudenlaiset palvelut mahdollistavat ympäristöystävällisiä ja älykkäitä ratkaisuja arkeen ja liike-elämään. Globaalit megatrendit ovat suuri mahdollisuus vientiteollisuudelle, painottaa Mervi Karikorpi Teknologiateollisuudesta.

– Osana hallituksen säästötoimenpiteitä toisen asteen koulutuksen resursseja on leikattu. On tärkeää, että pienentyneet resurssit suunnataan opetuksen laadun varmistamiseen sekä yritysten ja oppilaitosten välisen yhteistyön vahvistamiseen ja monipuolistamiseen. Teknologia-alojen ammattiosaajia tarvitaan tulevaisuudessa erityisesti kansainvälistyvissä ja kasvavissa pk-yrityksissä toteaa Karikorpi.

– Metsäteollisuudesta eläköityy noin kolmannes työntekijöistä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Yhdistämällä oppilaitosmuotoista opetusta ja koulutuksen loppupuolella tapahtuvaa oppisopimuskoulutusta saataisiin työelämään entistä valmiimpia osaajia, sanoo Anne Kettunen Metsäteollisuudesta.

– Kemianteollisuudessa osaamistarpeet muuttuvat mm. siirryttäessä entistä enemmän uusiutuvien raaka-aineiden käyttöön ja biotalouteen. Koulutuksen sisältöjen tulee kehittyä näiden tarpeiden mukaan, kertoo Riitta Juvonen Kemianteollisuudesta.

– Koulutuksen määrällinen tarjonta vaatii huomiota. Erityisesti sellaisissa tutkinnoissa, joita tarjoavien oppilaitosten joukko on pieni, tarvitaan valtakunnallista ohjausta. Oppilaitosten päätöksillä on jo vähennetty mm. prosessiteollisuuden perustutkinnon tarjontaa, vaikka työllistyminen on hyvällä tasolla, Juvonen ja Kettunen toteavat.

Vientiteollisuus tutuksi tamperelaisille ysiluokkalaisille

Kouluissa kaivataan lisää tietoa työelämästä. Vientiteollisuus tutuksi -ohjelma tarjoaa Tampereen seudun 9-luokkalaisille tietoa vientiteollisuudesta, yrityksistä ja niiden töistä sekä ammattiopinnoista. Ohjelma on otettu kouluissa hyvin vastaan, sillä vientiteollisuuden merkitys Pirkanmaalle on huomattava. Tänä syksynä yli 200 koululaista käy opintokäynneillä 16 yrityksessä ja toiminnalliselle tutustumiskäynnille Tampereen seudun ammattiopistossa.

Ammattiosaajia uudistuvalle vientiteollisuudelle (pdf)

Lisätietoja:

Riitta Juvonen, johtaja, Osaaminen ja koulutus, Kemianteollisuus ry
040 515 7107, riitta.juvonen(a)kemianteollisuus.fi

Anne Kettunen, koulutuspoliittinen asiantuntija, Koulutus ja osaaminen, Metsäteollisuus ry
040 833 2288, anne.kettunen(a)forestindustries.fi

Mervi Karikorpi, johtaja, Innovaatioympäristö ja uudistuminen, Teknologiateollisuus ry
040 741 9801, mervi.karikorpi(a)teknologiateollisuus.fi