Hyppää sisältöön

Sopimisen isoin este ovat asenteet – yrityksen johtoa ja pääluottamusmiehiä kohtasi Murikassa

Paikallisen sopimisen monimuotokurssin lähipäivä pidettiin 26.9.

”Kaikki samassa veneessä.”

Tämä lause kuultiin Murikka-opiston paikallisen sopimisen kurssilla syyskuisena viikonloppuna. Tampereen Terälahteen oli kokoontunut Kemianteollisuuden ja Muoviteollisuuden pääluottamusmiehiä ja yritysten johtoa eri puolelta Suomea. Kurssin tarkoituksena oli keskustella siitä, miten paikallista sopimista voitaisiin hyödyntää paremmin yrityksissä. Erilaisia toimintatapoja ja ajatuksia esittelivät Pihla Group (henkilöstöjohtaja Marko Kohvakka ja pääluottamusmies Veikko Pitkämäki) ja Neste (työsuhdepäällikkö Katja Heikkilä ja pääluottamusmies Sami Ryynänen), näkemyksiä ja oppeja neuvottelemisesta kertoivat valtakunnansovittelija Anu Sajavaara sekä FC Interin päävalmentaja Jarkko Wiss.

Yritysten puheenvuoroissa korostui toimiva ja säännöllinen keskusteluyhteys pääluottamusmiehen ja HR:n välillä. Kun asioista neuvotellaan säännöllisesti ja kasvotusten, töiden organisointiin liittyvistä järjestelyistä on helppo sopia. Nesteellä on käytössään oma palkkausjärjestelmä, jossa työntekijälle maksetaan osaamistason mukaan. Palkkausjärjestelmän piirissä on 700 Kemianteollisuuden työehtosopimuksen piirissä olevaa työntekijää, pääosin Porvoossa ja Naantalissa. Kehittääkseen paikallisesti sovittua palkkausjärjestelmää Neste kerää kokemuksia ulkopuolista asiantuntijaa käyttäen. Vaikka Nesteellä oli käytetty vuosia palkkausjärjestelmän kehittämiseen, säilyi usko oikean ratkaisun löytämiseksi. Käyttöön otettu järjestelmä ei silti ollut täydellinen, mutta Neste lähti rohkeasti kokeilemaan sen toimivuutta.

Pihla Groupissa paikallisesti on sovittu muun muassa työaikoihin liittyvistä seikoista, kuten kesäloman jakamisesta yrityksen toiminnan syklisyyden mukaan. Pihla Groupin toiminta on nykyään vielä syklisempää kuin mitä se on aiemmin ollut.
– Työntekijöitä ei ole varaa kohdella miten sattuu, eikä heille ole varaa maksaa mitä sattuu, henkilöstöjohtaja Marko Kohvakka sanoi.

Moni osallistuja kertoi, että kurssin aikana oli aikaa jutella kollegan kanssa enemmän kuin normaalina työpäivänä.

Rajojen asettaminen

Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara korosti Murikassa valmistautumisen tärkeyttä. Jo ennen osapuolten välistä keskustelua olisi tärkeä keskustella eli ottaa yhteyttä neuvottelukumppaniin ja pohtia, mitä ollaan tekemässä, mistä sopimassa. Erityisen tärkeää olisi pohtia sitä, mitkä ovat tärkeimmät tavoitteet ja mikä voisi olla ensisijainen etenemistapa tavoitteiden saavuttamiseksi. Myös vaihtoehtoiset etenemistavat on syytä pohtia. Valmistautumisessa voi sopia myös neuvotteluiden roolituksen.

Neuvottelujen aikana olennaista on Sajavaaran mielestä viestintä. Kaikkia neuvottelun vaiheita ei tarvitse raportoida vaan prosessi on pidettävä omissa käsissä. Tärkeää on myös tuoda ilmi heti neuvottelujen alussa, mikä on se punainen viiva, joita ei voida ylittää. Joskus ehdotuksia voidaan punnita liikennevalojen avulla, eli jaotella ne punaisiin, keltaisiin ja vihreisiin.
 
Yhdessä tekemistä ja yhteisen tavoitteen eteen työskentelemistä on myös joukkueurheilussa. FC Interin Jarkko Wiss jakoi Murikassa ajatuksiaan siitä, miten tärkeää joukkueelle on toisen pelaajan kunnioittaminen. Keskusteluun nousivat hyvät käytöstavat, jotka ovat tärkeitä myös neuvottelutilanteessa. Neuvottelupöydässä kun riitelevät aina asiat, eivät ihmiset. Murikassa sekä pääluottamusmiehet että HR-johtajat olivatkin yhtä mieltä siitä, että sopimisen isoin este on asenteissa, ei tiedon puutteessa tai osaamisessa.

Kemianteollisuuden, Puusepänteollisuuden ja Teollisuusliiton yhteinen paikallisen sopimisen monimuotokurssi korvaa aiemmin pelkästään luottamusmiehille suunnatun Teollisuusliiton paikallisen sopimisen koulutuskokonaisuuden. Tästä viiden päivän kurssista kaksi päivää on varattu työnantajan edustajien ja luottamusmiesten yhteiseksi osuudeksi. Teollisuusliitto kouluttaa tämän lisäksi kolme päivää luottamusmiehiä paikallisesta sopimisesta. Kurssi oli järjestyksessään toinen.

Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara on työskennellyt tehtävässään reilun vuoden ajan.