Hyppää sisältöön

Seuraavat viikot ovat valtakunnallisia LUMA-viikkoja

Luonnontieteiden opiskelusta ja ammateista järjestetään lukuisia tapahtumia ympäri Suomea. LUMA-keskus Suomi toivoo erityisesti, että tapahtumia järjestettäisiin tieteenaloja ja oppiainerajoja ylittäen.

Valtakunnallisten LUMA-viikkojen tavoitteita ovat:

– kiinnostuksen herättäminen LUMA-aineiden (matematiikan, ympäristöopin, biologian, maantiedon/maantieteen, fysiikan, kemian, tietotekniikan ja teknologian) opiskeluun ja alan ammatteihin mielenkiintoisten aktiviteettien, elämysten ja kokemusten kautta
– LUMA-aineiden ja niiden merityksen tunnetuksi tuominen suuren yleisön keskuudessa
– eri oppiaineiden, kouluasteiden ja kerhojen innostaminen yhteistyöhön niin keskenään kuin ympäröivän yhteiskunnan kanssa
– oppimisyhteisöissä toteutettavan StarT-projektiopiskelun esiintuominen. 

Valtakunnallisia LUMA-viikkoja on vietetty Suomessa vuodesta 2004 alkaen.

Lue lisää LUMA-keskus Suomen kotisivulla. LUMA-viikkojen aihetunniste on #lumaviikot (esim. Facebook, Instagram, Twitter).