Hyppää sisältöön

Sampo Pehkonen: Paikan päälle ei näe Etelärannasta, Hakaniemestä tai Pasilasta

Paikallinen sopiminen pitää otteessaan. Tällä viikolla Akava ja Teollisuuden Palkansaajat TP julkistivat asiantuntija-Twitteriä ja keskustelupalstoja polemisoineet selvityksensä.

Akava painotti tiedotteessaan yritysten halua sopia paikallisesti palkanalennuksista, vaikka heidän kyselytutkimuksensa mukaan yritykset haluavat neuvotella palkanalennuksia yleisemmin palkankorotuksista, työajoista ja lomista. Akavan tulokset kertovat siis siitä, että yritykset haluavat laaja-alaista paikallista sopimista, ja kansainväliset tutkimukset siitä, että paikallinen sopiminen nostaa palkkoja.

Teollisuuden palkansaajat TP kertoo raportissaan, ettei paikallisen sopimisen puolesta löydy tieteellistä näyttöä, oli tarkastelukohteena työllisyys tai tuottavuus. Tämä ei ole yllättävää. Paikallisen sopimisen syy-seuraus-yhteyttä on äärimmäisen vaikea todentaa, sillä aidot koeasetelmat, joista voisi eristää makrotaloudellisen hälinän, ovat kiven alla. 

Näin ollen voidaankin pohtia: Jos paikallinen sopiminen ei paranna toimintaedellytyksiä tai nosta tuottavuutta, miksi lähes 90 prosenttia Akavan kyselyn yrityksistä haluaa sopia paikallisesti?  

Ehkä yritysten tunnelmat selittävät OECD:n vuonna 2018 julkaiseman neuvottelukatsauksen tuleman. Tuottavuuden kannalta parhaita järjestelmiä ovat ne, joissa palkankorotukset sovitetaan sektoritasolla taloustilanteeseen ja joissa yrityksille jätetään samalla sopimusvaraa.   

Kemianteollisuus ja sen neuvotteluosapuolet Teollisuusliitto, Ammattiliitto Pro ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ovat vuosia tehneet yhdessä töitä paikallisen sopimisen kulttuuriin ja osaamiseen edistämiseksi työpaikoilla.

Vuosi 2021 on kemian toimialalla nimetty paikallisen sopimisen vuodeksi. Haluamme saada yhdessä neuvotteluosapuoltemme kanssa paikallisen sopimisen uuteen nousuun. Se onnistuu palaamalla perusasioihin, yhteistyötä, luottamusta ja osaamista kehittämällä sekä luomalla positiivista asennetta sopimiseen. Uskomme, että paikallinen sopiminen voi olla yritysten ja työpaikkojen menestystekijä. Vastakkainasettelu julkisessa keskustelussa ei hyödytä ketään.

 

 

Sampo Pehkonen

Johtava asiantuntija, tilastot ja talous