Hyppää sisältöön

Sami Nikander: Tehdään Green Dealista diili

EU:n uusi komissio julkisti tänään 11.12. ajatuksensa siitä, mitä uusi eurooppalainen Green Deal pitää sisällään. Siltä osin, mitä olen kokonaisuudesta kuullut ja lukenut, se on sisällöltään paljolti sellainen, missä kemianteollisuudella on mahdollistajan rooli. Kestävää tulevaisuutta ei ole ilman kemiaa. Olemme mukana ja valmiit keskusteluun tässäkin asiassa.

Olemme eurooppalaisena kemianteollisuutena esittäneet näkemyksemme siitä, millainen olisi tulevaisuuden menestyvä ja kilpailukykyinen kemianteollisuus. Olemme myös Suomessa asettaneet itsellemme omaehtoisen hiilineutraalisuustavoitteen vuoteen 2045. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii yhteistyötä elinkeinoelämän toimijoiden ja päättäjien välillä. Yksin hiilineutraalisuustavoitetta tai Green Dealia ei kukaan voi saavuttaa.

Yhteistyöllä meidän tuleekin luoda sellainen eurooppalainen teollisuuspolitiikka, joka mahdollistaa kaikkia hyödyttävän diilin, oli sitten kyseessä ilmastotoimet, päästöjen pienentäminen tai eurooppalaisen teollisuuden kansainvälinen kilpailukyky.

Nämä eivät ole toisiaan poissulkevia tekijöitä, vaan täydentäviä. Kokonaisuudesta on vain pidettävä huolta. Onkin tärkeää huomioida eri politiikkalohkoilla tehtävien päätösten laajemmat vaikutukset ja integroida ne yhdeksi laajemmaksi teollisuuspoliittiseksi kokonaisuudeksi. Meidän on paalutettava Eurooppa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi ja johtavaksi toimijaksi. Me voimme näyttää mallia matkalla hiilineutraaliuteen, kestävään energiajärjestelmään ja kiertotalouteen. Tämän saavuttamiseksi meidän on varmistettava riittävä innovaatiokyky ja investointirahoitus niin uuteen kuin olemassaolevaan teknologiaan. Nämä yhdistettynä korkeaan osaamiseen ovat kestävän tulevaisuutemme avaintekijöitä.

Tehdään diili – yhdessä.

Lisätietoja

Euroopan komission esitys 11.12.2019: The European Green Deal (pdf englanniksi, 24 sivua) 

Sami Nikander

Johtaja, Vastuullisuus